Facebook
Naziv: Gimnazija Garešnica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1961 - 1976
Normativni nazivi: Gimnazija Garešnica (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Gimnazija u Garešnici je osnovana rješenjem br. 02-5477/1-1961 od 22.09.1961. usvojenom od strane Narodnog odbora kotara Kutina i u skladu sa Zakonom o gimnazijama (Prosvjetni vjesnik 9/59).
Povijest: Gimnazija u Garešnici je osnovana kao područno odjeljenje Gimnazija u Kutini tijekom 1961. godine, a od 1962. djeluje kao samostalna ustanova. Godine 1968. Gimnazija Garešnica zajedno sa Narodnim sveučilištem u Garešnici ulazi u sastav Centra za obrazovanje i kulturu u Garešnici koja obavlja zajedničke poslove. Gimnazija je zadržala status samostalne ustanove do 1975. godine kada ulazi u sastav Centra za usmjereno obrazovanje "9. Maj" Garešnica.
Sjedišta: Garešnica
Djelatnost: Osnovna djelatnost Gimnazije je bila odgoj i obrazovanje učenika i njihova priprema za dalje studiranje na višim i visokim učilištima, umjetničkim školama i određenim zanimanjima.
Unutarnji ustroj / genealogija: U sastavu Gimnazije djeluju upravni organi i to Radna zajednica i Školski odbor. Stručni, odnosno pedagoški organi su bili Nastavničko i Razredno vijeće. Navedeni organi su bili organizirani u tri službe: nastavno-pedagošku, administrativno-računovodstvenu i tehničku.
Stvaratelji: (1968 - 1975)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-546 Gimnazija Garešnica (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 275
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica