Facebook
Naziv: Općinski komitet Narodne omladine Hrvatske Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1952 - 1962
Normativni nazivi: Mjesni komitet Saveza omladine Hrvatske Trpanj (1963 - ) (hrvatski) (U nekoliko spisa 1963. stvaratelj je nazvan: Mjesni komitet Socijalističke omladine Hrvatske)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na savjetovanju SKOJ-a 28.9.1941. u Področju kod Kune zaključeno je da se formira skojevska organizacija i u Trpnju. Za razliku od unutrašnjeg dijela Pelješca, skojevska organizacija u Trpnju i Orebiću je kasnila. U studenom 1941. formirana je prva skojevska organizacija u trpanjskoj općini (Gornja Vrućica). Krajem 1942. pobrojena su u ovoj općini tri aktiva s 18 članova. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih rad se intenzivirao, a Narodna omladina u Trpnju broji više od sto članova (116 članova 1961. godine). Nakon uvođenja nove političko-teritorijalne podjele, a na zahtjev Kotarskog komiteta NOH u Dubrovniku, Općinski komitet u Trpnju je 6.10.1962. na svom plenarnom zasjedanju donio odluku o prestanku svog rada Poslije raspuštanja Općinskog komiteta (otada su na području bivšeg kotara Dubrovnik djelovala samo dva općinska komiteta u Dubrovniku i Korčuli), organizirao se rad Mjesnog komiteta Saveza omladine Hrvatske, u čijem su sastavu djelovale mjesne organizacije SOH-a po selima.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Djelatnost: Općinski komitet i njegovi aktivi su upućivali omladince na radne akcije po zemlji, organizirali proslave Dana mladosti i Titove štafete (sudjelovao i u proslavama drugih praznika), predavanja (postojala je predavačka / ideološko-politička grupa) i tečajeve, sportska društva (streljačka družina) i natjecanja, društvene plesove. Surađivalo se s omladinskim klubovima i kulturnim društvima (Omladinski klub „Faraon“, OK Kuna, Hrvatska glazba u Potomju), sa sportskim društvima (Sportsko društvo „Faraon“, Nogometni klub „Grk“ – Potomje, Nogometno društvo „Rat“ - Kuna). Radilo se o jednoj od aktivnijih društveno-političkih organizacija na području trpanjske općine. Aktivi su u svojim sredinama bili ponajviše usredotočeni na akcije uređenja, organizaciju plesova i proslave Dana mladosti. U Oskorušnom omladinci vode kino „Rodoljub“, a u sastavu omladinske organizacije djeluje nogometna sekcija „Radnički“.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Narodna omladina Hrvatske sa svojim komitetima i aktivima bila je zadužena za organizaciju društvenog, ideološko-političkog, kulturnog, sportskog i zabavnog života omladine. Organiziranje radnih akcija. Sve te aktivnosti trebale su blagoslov Saveza komunista, kao vodeće društveno-političke organizacije u zemlji.
Unutarnji ustroj / genealogija: Narodna omladina Trpnja je organizirana u aktivima koji djeluju pri tvornicama („Divna“ kao najaktivniji, „Pelješčanka“), školama (Trpanj, Kuna, Donja Vrućica, Donja Banda), vodećim društveno-političkim organizacijama (OO SKJ i SSRNJ Trpanj) i pojedinim selima (Kuna, Potomje i Oskorušno). Od 1960. aktiv u Trpnju se fuzionirao s tvorničkim aktivom. Godine 1963. pod Mjesnim komitetom Trpanj gasi se rad niza aktiva, a oformio se novi u Donjoj Vrućici. Općinski komitet je vodeći i izvršni organ omladine Trpnja. Na čelu mu je predsjednik, a uz sekretara i blagajnika čine ga i drugi članovi. Godine 1962. oformljeni su pomoćni organi – komisije.
Stvaratelji: (1955 - 1962)
Napomena o vezama: Viša tijela: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske, Općinski komitet Saveza omladine Hrvatske Dubrovnik (od 1963.); Niže tijelo: Aktiv tvornice „Divna“ – Trpanj
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28174
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica