Facebook
Naziv: Općina Blato
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1865 - 1918
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Sve do 1865. Blato ima status Općinskog sindikata prvog razreda (Sindicato communale di prima classe) i na čelu sindika. Od 1854. konstituirano je vijeće s 12 članova izabranih od preture. Godine 1865. utemeljena je posebna Općina Blato, izdvojivši se iz postojeće općine Korčula. Podjela općinskih dobara između općine Blato i općine Korčula okončana je sporazumom tek 1877. Prvoizabrani načelnik bio je Nikola Ostoić, a slijedit će Franko Kalogjera (1870.-1877.), Antun Kunjašić (1878.-1883.), Ivan Petković Kovač (1883.-1886., 1894.-1898.), Ivan Batistić Dupe (1887.-1894.), Franko Ostoić (1899.-1905.) i Joakim Kunjašić (1906.-1918.).
Sjedišta: Blato (o. Korčula)
Nadležnost / Izvori ovlasti: Zakonom o općinama iz 1864. općine su postale autonomne upravne jedinice. Samostalno su se financirale prikupljanjem prireza (na izravne poreze i potrošarinu), psarine, izdavanjem dozvola (prodaja vina, ples) i dr. U nadležnosti općine u drugoj polovici 19. st. bili su poslovi javne sigurnosti, mjesnog redarstva, komunalnog uređenja (ceste, javna rasvjeta, groblje), nadzor nad mjerama i utezima, građevni nadzor, nadzor nad šumama i usjevima (preko lugara i poljara), zdravstvena skrb (plaćanje liječnika), opskrba siromaha, gradnje od javne potrebe (mesarnica, klaonica). Obavljali su i poslove prenesene iz djelokruga države - sudjelovanje u popisivanju pučanstva, ukonačivanje vojnika, novačenje... Vodio se registar zavičajnosti, izdavale potvrde po tom pitanju i primalo se u zavičajnost. Izdavale su se preporuke za otvaranje obrta. Općina je od 1865. do 1898. pokrivala područje naselja Blato, Vela Luka, Smokvica i Čara. Poslije 1898. izdvojila se Vela Luka kao zasebna općina.
Unutarnji ustroj / genealogija: Općinsko upraviteljstvo izvršni je organ s nekoliko prisjednika (savjetnika), a na čelu mu je Općinski načelnik. Općinsko vijeće se biralo na izborima. Nadziralo je rad izvršne vlasti i donosilo proračun i druge odluke na prijedlog načelnika. Razrezivalo je poreze i općinske doprinose za javne gradnje, odobravalo kupoprodaje, imenovalo općinskog liječnika, članove školskih vijeća, Javne dobrotvornosti, seoske glavare i pristave, mrtvozorce, redare, poljare i lugare, rješavalo pojedine molbe građana.
Stvaratelji: (1865 - 1868)
(1869 - 1918)
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 30539
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica