Facebook
Naziv: Skupština općine Medveščak
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1963 - 1967
Povijesni nazivi: Skupština općine Medveščak (1963 - 1967) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zakonom o područjima općina i kotara u NR Hrvatskoj (NN 39/1962) uže područje grada Zagreba podijeljeno je na devet općina i to: Centar, Črnomerec, Maksimir. Medvešćak, Pešćenica, Remetinec, Sesvete, Trešnjevka i Trnje. Nakon novog Ustava SR Hrvatske (NN 15/1963) uvedeno je socijalističko samoupravljanje, kao novi društveno–ekonomski i politički sistem. Tako NR Hrvatska postaje Socijalistička Republika, a umjesto narodnih odbora upravne poslove preuzimaju općinske skupštine, kao organi vlasti i organi društvenog samoupravljanja. U skladu s tim promjenama umjesto narodnog odbora vlast u općini Medveščak preuzima skupština općine. Nadležnost i djelokrug, prava i obaveze, teritorijalna nadležnost te unutrašnje ustrojstvo utvrđeni su statutom općine. Funkciju vlasti vršila je preko sjednica na kojima je donosila zaključke, odluke, rješenja, propise i druge akte radi interesa i potreba općine. Općina je posebno vodila računa o upravljanjem stambenim i poslovnom fondom, kao najvažnijem izvoru prihoda, a brigu o tome, nakon što su ukinute stambene zajednice, preuzelo je poduzeće Zagreb II za (SG NOGZ br. 22/1965), a od 1966. Poduzeće za poslovne objekte u Zagrebu (G NOGZ br. 10/1966). Teritorijalna nadležnost općine Medveščak obuhvaćala je gradski predjel Medveščak te naselja Bliznec, Brestovec, Dolje, Donji Mlinovi, Gračani, Okrugljak i Mlinove.
Skupština općine Medveščak potpadala je pod nadležnost Skupštine grada Zagreba.
Prestaje djelovati na temelju Zakona o spajanju općina u Zagrebu (NN 6/1967) i ušla u sastav jedinstvene općine Grad Zagreb.
Sjedišta: Zagreb (1963 - 1967)
Djelatnost: Funkcije, zanimanja i djelatnost Skupštine općine Medveščak definirani su statutom općine, usklađenim prema zakonu i ustavu. Prema statutu, dužan je bio brinuti se za sve poslove od neposrednog interesa za privredni, komunalni, socijalni i kulturni razvitak općine, među kojima navodimo slijedeće; brigu o komunalnom uređenju općine, upravljanje stambenim i poslovnim fondom u vlasništvu općine, uređenju ulica i parkova, unapređenju privrednih subjekata, zatim voditi brigu o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti djece i odraslih te održavanju zdravstvenih, prosvjetnih i kulturnih institucija na području općine (škola, knjižnica, kina, bolnica i dr. Osim toga, dužan je bio provoditi sva uputstva, odluke i naredbe Skupštine grada Zagreba, kao nadležnog organa.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutarnji ustroj Skupštine općine Medveščak utvrđen je statutom općine, prema kojemu se skupština definira kao dvodomno tijelo koje sačinjavaju Općinsko vijeće i Vijeće radnih zajednica. Svako vijeće ima po 60 odbornika koji između sebe biraju predsjednika, potpredsjednika i tajnika. Za obavljanje društveno - političkih i drugih poslova koje neposredno ne obavlja skupština općine i njena vijeća, osnovano je 11 savjeta. U okviru svoje nadležnosti savjeti su osnivali niže organe odsjeke, direkcije, urede i dr. Za proučavanje pojedinih pitanja i prijedloga u sastavu skupštine uspostavljene su stalne i privremene komisije. Administracija se sastojala od tajništva, unutar kojeg je bio uspostavljen potreban broj organizacijskih jedinica.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-914 Skupština općine Medveščak (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6189
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica