Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola Šestine
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1863 -
Normativni nazivi: Škola. Državna mješovita pučka škola Šestine (hrvatski)
Povijesni nazivi: Obća pučka učiona u Šestinama (1863 - 1929) (hrvatski) (Šestine)
Državna narodna mješovita osnovna škola Šestine (1929 - 1940) (hrvatski) (Šestine)
Narodna škola Šestine (1940 - 1941) (hrvatski) (Šestine)
Državna mješovita pučka škola Šestine (1941 - 1945) (hrvatski) (Šestine)
Narodna osnovna škola Šestine (1945 - 1947) (hrvatski) (Šestine)
Osnovna škola Šestine (1947 - 1982) (hrvatski) (Zagreb, Šestine 43 (Šestinski trg 10). Od 1949. Šestine postaju sastavnim dijelom grada Zagreba. )
Osnovna škola «Nina Maraković» (1982 - 1991) (hrvatski) (Zagreb, Podrebernica bb)
Osnovna škola Šestine (1991 - ) (hrvatski) (Zagreb, Podrebernica bb)
Dopunski podaci: Osnovna škola Šestine
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Napomena o osnivanju: Škola je otvorena 23. studenog 1863. godine, kao jednorazredna, pod nazivom Obća pučka učiona u Šestinama.
Povijest: Na inicijativu gosp. Ljudevita Raiznera, suca zagrebačke županije, započela je tijekom 1861. godine gradnja općinske učione na području Šestina. Područje ove školske općine obuhvaćalo je sela Šestine, Mlinove, Kraljevac, Dediće, Lukšiće, Bienik i Mikuliće. Gradnju škole je svojim donacijama omogućio grof Miroslav Kulmer, poznati šestinski vlastelin. Škola je otvorena 23. studenog 1863. kao jednorazredna, pod nazivom Obća pučka učiona u Šestinama. Prvi učitelj je bio Josip Hrs Premužak.
Školske godine 1866/67 otvorena je na školi opetovnica. U lipnju 1878. godine posjetio je školu ban Ivan Mažuranić.
U jesen 1892. godine, na inicijativu dr. Isidora Kršnjavog, započela je nadogradnja škole, a od 1. siječnja 1893. nastava se počela odvijati u obnovljenoj školskoj zgradi. Tijekom 1894. tadašnji mjesni školski nadzornik, grof Miroslav Kulmer, darovao je školi zemljište, na kome je iste godine uređen školski vrt. Na temelju zaključka sjednice općinskog školskog odbora od 24. siječnja 1904. godine uvedena je u školu nerazdijeljena nastavna obuka Time je škola u Šestinama postala prva škola na području Zagrebačke županije s eksperimentalno organiziranom nastavom.
Za vrijeme I. svjetskog rata škola je ostala djelovati u vlastitim prostorijama ali je polazak škole bio vrlo neredovit. Naredbom Županijske kraljevske oblasti Zagreb iz listopada 1918. godine, zbog prevelikog broja polaznika škole, uvedena je na školi pararelka I. razreda. Odlukom Kraljevske županijske oblasti u Zagrebu od 11. rujna 1918. škola je proširena na četverorazrednu.
Školske godine 1921/22 osnovano je na školi dječje tamburaško društvo pod nazivom Prvo hrvatsko seljačko mladenačko tamburaško društvo Žica u Šestinama. Školske godine 1929/30 otvorena su na školi tri tečaja opetovnice. Početkom školske godine 1932/33 školske je uprava zatražila odobrenje za nadogradnju i proširenje školske zgrade ili za gradnju nove školske zgrade na Bijeniku. Molba je odbijena od strane Kraljevske banske uprave zbog tadašnje ekonomske krize. Na temelju Zakona o narodnim školama od 5. prosinca 1929. godine, službeni se naziv škole mijenja u Državna narodna mješovita osnovna Šestine.
Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske i donošenjem novog školskog zakona, Ministarstvo nastave NDH u Zagrebu je 8. kolovoza 1941. godine donijelo odluku o ponovnoj promjeni naziva škole u Državna mješovita pučka škola Šestine. Naredbom Kotarske oblasti u Zagrebu od 9. studenog 1943. godine obustavljena je nastavna obuka u školi budući da školske prostorije preuzima njemačka vojska. S obzirom da nije nađeno prikladno mjesto za održavanje nastavne obuke škola obustavlja djelovanje do 11. siječnja 1944. godine. Nakon završetka rata škola se vraća u vlastite prostorije.
Škola djeluje i danas pod nazivom Osnovna škola Šestine.
Sjedišta: Šestine (1863 - 1949, Šestine 1949. godine postaju sastavnim dijelom grada Zagreba.); Zagreb (1949 - )
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-190 Državna mješovita pučka škola Šestine (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6258
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica