Facebook
Naziv: Glazbeno društvo intelektualaca
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1919 - 1946
Normativni nazivi: Glazbeno društvo intelektualaca (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glazbeno društvo intelektualaca (1919 - 1946) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glazbeno društvo intelektualaca osnovano je 1919. na poticaj Rudolfa Matza. Osnivačka skupština održana je 10. ožujka 1920. Društvo je djelovalo na području grada Zagreba. Godine 1943. rad Društva zamire, a 1945. Društvo je likvidirano.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Glazbeno društvo intelektualaca osnovano je sa svrhom njegovanja i promicanja glazbene umjetnosti, stjecanja glazbene naobrazbe, izgradnje glazbenog izražaja u duhu hrvatske autohtone kulture produktivnim i reproduktivnim radom. U cilju realizacije osnovnih načela vodili su stalne zborne vježbe te tečajeve u vezi s glazbenom umjetnošću. Samostalne koncerte priređivali su u Glazbenom zavodu. Redovito su sudjelovali na natjecanjima u organizaciji Hrvatskog pjevačkog saveza, proslavama obljetnica drugih pjevačkih društava i kulturnih ustanova. Za postignuće ovih ciljeva Društvo je namicalo sredstva od članarina, upisnina, dobrovoljnih priloga i prihoda s društvenih priredaba.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj i rad Društva bili su određeni Pravilima. Društvom je upravljala Glavna skupština i Upravni odbor. Upravu i sve društvene poslove obavljao je Upravni odbor koji se sastojao od 12 članova (predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik, I. i II. artistički ravnatelj, 4 odbornice, 1 arhivar i 1 poslovođa). Pravilima iz 1939. promijenjen je sastav Upravnoga odbora (predsjednik, artistički ravnatelj, administrativni tajnik, gospodarski tajnik) i izvršni organi (poslovođa, blagajnik i arhivar). Za izvršavanje poslova umjetničke naravi bio je osnovan Artistički odbor, a za stručno-tehničke poslove Tehnički odbor GDI. Revizijski odbor je bio zadužen za novčano poslovanje, a Časni sud za sporove među članovima. Upravni odbor je osnovao tri zbora i srednjoškolski zbor pod imenom „Studio GDI“ i „Dječački zbor GDI“.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-1002 Glazbeno društvo intelektualaca (stvaratelj)
2. fond/ HR-HDA-1662 Glazbeno društvo intelektualaca (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 6329
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica