Facebook
Naziv: "Gyrodal" rudarsko udruženje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1933 - 20. stoljeće
Povijesni nazivi: Ličko rudarsko udruženje (1933 - 1936) (hrvatski)
"Gyrodal" Rudarsko udruženje (1936 - 20. stoljeće) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Stvaratelj fonda započeo je s radom nakon upisa u Registar br. ViII, str.285. inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu. Broj dozvole 101168/gr./Fi. 2631-33./ O prestanku djelovanja stvaratelja podataka nema.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Tvrtka se bavila istraživanjem i obradom ruda i rudnih polja, istraživanjem i obradom mineralnih ulja, zemnih smola i plinova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj stvaratelj temeljio se na propisima čl. 138. i 167. Općeg rudarskog zakona i pravilima društva. Tvrtku je zastupao i potpisivao ravnatelj. Njega je birala glavna skupština na mandat od godinu dana. Glavna skupština se sastajala svake godine u prvoj polovici kalendarske godine u sjedištu društva.
Arhivsko gradivo: 1. zbirka/ HR-A-P-100915 Test100915 (aranžer)
2. fond/ HR-DAZG-250 "Gyrodal" rudarsko udruženje (stvaratelj)
3. zbirka/ HR-HDA-55578 test test test (nadorezac)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6389
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica