Facebook
Naziv: Litijsko-preboldske tekstilne tvornice d.d.centrala Maribor - podružnica Zagreb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1923 - 1946
Povijesni nazivi: Jugoslavenske tekstilne tvornice Mautner d.d. (1923 - 1941) (hrvatski)
Tekstilne tvornice Mautner d.d. podružnica Zagreb (1941 - 1942) (hrvatski)
Litijsko-Preboldske tvornice d.d.centrala Maribor podružnica Zagreb (1942 - 1946) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: U trgovačkom Registru društvenih tvrtki; XI. str. 515. od 27. listopada 1923. br. 49087, upisana je: Jugoslavenska tekstilna tvornica Mautner d.d. Sjedište tvrtke je u Zagrebu. Društvo se može baviti svim poslovanjima koja doprinose uspješnijem poslovanju društva. Ono može imati podružnice u inozemstvu i tuzemstvu i sklapati kartele. U sudskom Registru XI. (d.d.) str. 518, br. 200/8 -9. upisano je brisanje tvrtke 9. travnja 1946.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha tvrtke jest trgovina sa sirovinama, poluproizvodima i proizvodima tekstilne industrije. Tvrtka može iskorištavati sve patente, dozvole i marke koji se tiču proizvodne i trgovačke grane društva. Društvo se može baviti svim poslovanjima koja doprinose uspješnijem poslovanju društva.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tvrtku potpisuju dva člana ravnateljstva ili jedan član ravnateljstva i ravnatelj ili prokurista i jedan ravnatelj. Društvo objavljuje svoje odluke u službenom glasilu.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6398
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica