Facebook
Naziv: Dr. M. G. Rašica tvornica uskotračnog žaljezničkog materijala
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1937 - 1950
Povijesni nazivi: Dr. M. G. Rašica tvornica uskotračnog žaljezničkog materijala (1937 - 1950) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Tvrtka je upisana 1940. u Registru XI. str.3 90. Trgovačkog suda u Zagrebu (Fi - 88-40). Sjedište je bilo u Zagrebu. Odlukom Ministarstva industrije i rudarstva, Opći odjel od 4. lipnja 1946. br. 74889-46 određena je likvidacija ovoga poduzeća. Za likvidatora poduzeća je određen ing. Penjak Stjepan i upravitelj Zemaljske uprave za metalnu industriju Fabijan Rukavina. Nakon osnivanja nove države FNRJ donijet je Zakon o konfiskaciji. Odlukom Kotarskog suda za grad Zagreb tvrtka je konfiscirana br. K 12/46. 18. prosinca 1946. a vlasništvo je prenijeto na FNRJ. Tvornica je brisana nakon dovršene likvidacije temeljem rješenja Ministarstva industrije br. 42148/49. što je i upisano u Registar 8 Trgovačkog suda u Zagrebu veljače 1950.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Tvornica je proizvodila uskotračni željeznički materijal.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tvrtku je potpisivao vlasnik dr. Marko Rašica u zajednici sa prokuristom.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6401
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica