Facebook
Naziv: Kninska industrija drva d.d.
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1929 - 1940
Povijesni nazivi: Kninska industrija drva d.d. (1929 - 1940) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo Kninska industrija drva d.d. započelo je s radom 1929. Upisano je 10. listopada 1929. u Registru XV. str. 160 društvenih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu (R-3063/29) Zb.-42/29. Sjedište je bilo u Zagrebu. Likvidacija tvrtke upisana je 27. siječnja 1931. br. 502/gr. Likvidatori su Adolf Rosenberg iz Graza i Probojčević Ivan iz Zagreba uz upis brisanja članova ravnateljstva. Brisanje je provedeno 9. veljače 1933. godine, 74/3, br. 9163/gr. i upisani su novi članovi ravnateljstva Edo Marković i dr. Vladimir Spevec. Likvidacija društva ponovno je provedena 15. svibnja 1935. godine, 74/5, Fi - 3633/1933. Kao likvidatori izabrani su: dr. Rikardo Stern i Giuzeppe Bordognu. Društvo je brisano nakon provedene likvidacije 11. studenoga 1940, 74/7.
Sjedišta: Zagreb (1929 - 1940)
Djelatnost: Društvo je izrađivalo, kupovalo i prodavalo proizvode od drveta.
Unutarnji ustroj / genealogija: Društvo se temeljilo na pravilima odobrenim rješenjem Ministarstva trgovine i industrije od 12. rujna 1929. br. II. 24663/K, prihvaćenih na konstituirajućoj Glavnoj skupštini 27. rujna 1929. Stvaratelja su potpisivali članovi ravnateljstva, prokurista i opnomoćnici. U potpisu su uvijek dva člana, od kojih jedan uvijek mora biti član ravnateljstva.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-273 Kninska industrija drva d.d. (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6405
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica