Facebook
Naziv: Vicinalna parovozna željeznica Zagreb - Samobor d.d.
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1899 - 1946
Povijesni nazivi: Vicinalna parovozna željeznica Zagreb - Samobor d.d. (1899 - 1921) (hrvatski)
Samoborska vicinalna željeznica (1921 - 1928) (hrvatski)
Vicinalna željeznica Zagreb - Samobor d.d. (1928 - 1946) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo je osnovano 1. studenog 1899. utemeljeno na pravilima društva, upisano u trgovačkom Registru IX. pod rednim brojem 78. Sjedište društva je u Zagrebu. Društvo je stupilo u likvidaciju 22. lipnja 1946. upisano u trgovački Registar IX. d.d. str. 229. Brisanje društva upisano je 21. listopada 1948. Sve do 1950. željeznicu koristi Jugoslavenska državna željeznica.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha društva je održavanje prometa, gradnja pruga, kupovanje i prodaja zemljišta, šuma i tvornica.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tvrtku potpisuju dva člana ravnateljstva i jedan činovnik društva koji je ovlašten za potpis kod zagrebačkog sudbenog stola i jedan član izvršnog odbora. Važne odluke objavljuju se u službenim glasilima.
Stvaratelji: (1899 - 1946) (Od 1946. do 1950. željeznica je bila pod upravom Jugoslavenskih željeznica.)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-966 Vicinalna parovozna željeznica Zagreb - Samobor d.d. (stvaratelj)
Napomena: M.Smrekar: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, knj. I. 1899, Zagreb; Knj. II. 1900, Zagreb; knj. IV.1903, Zagreb
J. Gorničić: Prometna politika, 1907, Zagreb
I. Beuc: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj 1527. - 1945, Zagreb, 1969.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6526
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica