Facebook
Naziv: Kalnik - kotarsko šumarsko poduzeće (Ludbreg)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1948 - 1951
Normativni nazivi: Kalnik - kotarsko šumarsko poduzeće (Ludbreg) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarsko šumsko poduzeće "Kalnik" Ludbreg (1948 - 1951) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarsko šumsko poduzeće “Kalnik” u Ludbregu osnovano je rješenjem 5696-48 Kotarskog narodnog odbora Ludbreg 6. travnja 1948. (NN 68/48). Poduzeće se nalazilo pod administrativno-operativnim rukovodstvom Izvršnog odbora KNO-a Ludbreg. NOK Ludbreg donio je odluku o likividaciji poduzeća 24. studenog 1951. godine s obzirom da je u skladu s reorganizacijom šumarske službe sve poslove preuzelo Šumsko gospodarstvo „Šumarica" Zagreb.
Sjedišta: Ludbreg (1948 - 1951)
Djelatnost: Predmet poslovanja poduzeća je izrada ogrjevnog drva, građe, rudnog drva, željezničkih pragova i td.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu poduzeća nalazi se upravitelj koji rukovodi svim poslovima poduzeća. Upravitelja postavlja Izvršni odbor KNO-a Ludbreg. Upravitelj sklapa ugovore, raspolaže financijskim i obrtnim sredstvima, zaključuje kratkoročne zajmove uz suglasnost KNO-a Ludbreg i td.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-788 Kotarsko šumsko poduzeće "Kalnik" (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7629
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica