Facebook
Naziv: Građevno poduzeće "Radnik" (Ivanec)
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1963 - 1973
Normativni nazivi: Građevno poduzeće "Radnik" (Ivanec) (hrvatski)
Povijesni nazivi: “Radnik” Zanatsko uslužno poduzeće Ivanec (1963 - 1965) (hrvatski)
“Radnik” Zanatsko uslužno, komunalno i stambeno poduzeće Ivanec (1966 - 1968) (hrvatski)
Građevno projektno zanatsko i stambeno poduzeće “Radnik” (1968 - 1973) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zanatsko uslužno poduzeće “Radnik” osnovano je zaključkom Radničkog savjeta Građevno industrijskog poduzeća iz Ivanca dana 7. prosinca 1962. Zaključak je potvrdio NOO Ivanec rješenjem broj 01-3298/1 dana 24. prosinca 1962. i rješenjem broj 01-7011/1 od 5. svibnja 1963. Dana 1. siječnja 1966. “Radnik” osniva nove radne jedinice: za komunalnu djelatnost i za upravljanje (gospodarenje) stambenim zgradama u društvenom vlasništvu. Povodom toga 1. siječnja 1966. poduzeće mijenja naziv u “Radnik” Zanatsko uslužno, komunalno i stambeno poduzeće Ivanec. Odlukom Radničkog savjeta od 14. rujna 1968. poduzeće proširuje djelatnost na projektiranje visokih, niskih, građevinskih i montažnih objekata, te ponovo mijenja naziv u “Radnik” Građevno projektno zanatsko i stambeno poduzeće. Dana 31. siječnja 1970. donijeta je odluka da se Pećarsko zanatska radnja “Plamen” Varaždin pripoji poduzeću “Radnik”. Isti dan donijeta je odluka o osnivanju organizacije udruženog rada “Inžinjering” u Zagrebu.
Dana 27. veljače 1970. poduzeće je podijeljeno na SOUR-e (Drvno prerađivački, Metalo prerađivački, Soboslikarski i Građevni pogon i Jedinica za upravljanje stambenim zgradama) od kojih je svaki samostalno stjecao i raspodjeljivao dohodak, upravljao i koristio sredstava u skladu sa Statutom, formirao fondove predviđene aktima poduzeća, odlučivao o pravima i dužnostima radnika i dr. Dana 12. prosinca 1970. osnovan je i SOUR “Trgoprijevoz”.
S obzirom da su zbog gubitaka Građevnog pogona svi SOUR-i negativno poslovali, Radnički je savjet 26. svibnja 1971. odobrio izdvajanje pojedinih SOUR-a iz svog sastava i njihovo formiranje kao samostalnih poduzeća. Iz drvno prerađivačkog pogona formirano je poduzeće “Drvodjelac” Ivanec, iz metalo prerađivačkog poduzeće “Metalac” Ivanec, iz soboslikarskog poduzeće “Bojoplastika” Ivanec, iz “Inžinjeringa” iz Zagreba poduzeće “Radnik-inžinjering” Zagreb, iz SOUR-a “Trgoprijevoz” poduzeće “Trgoprijevoz” poduzeće za prodaju građevnog materijala i autoprijevozničke usluge, a iz jedinice za upravljanje stambenim zgradama Stambeno poduzeće Ivanec.
Dana 23. rujna 1971. Radnički je savjet donio odluku o izdvajanju posljednjeg SOUR-a Građevnog pogona iz sastava poduzeća “Radnik” u samostalno poduzeće “Građevinar”- građevno poduzeće Ivanec. Naredne godine u poduzeću “Radnik” i poduzeću “Građevinar” gomilali su se sve veći gubici. Obavezom zakonskih propisa radne su organizacije do 5. prosinca 1972. bile dužne podmiriti obaveze, a s obzirom da to nisu učinile, pokrenule su putem Službe društvenog knjigovodstva postupak prisilne nagodbe kod Okružnog Privrednog suda u Zagrebu. Okružni sud je pokrenuo stečajni postupak 1973.
Sjedišta: Ivanec
Djelatnost: U predmet poslovanja poduzeća spadala je soboslikarsko-ličilačka i autolakirerska, metalo-prerađivačka, drvo-prerađivačka, građevna, autotranspotrna, stambena, elektro-instalaterska i staklo-rezačka djelatnost, servis precizne mehanike, servis za radio i TV prijemnike, te projektiranje visokih i niskih gradnji. Radna jedinica za upravljanje, osnovana 1966., upravljala je svim stambenim zgradama i stanovima, poslovnim zgradama i prostorijama u društvenom vlasništu na području općine Ivanec, izuzev Kazneno-popravnog doma u Lepoglavi, Bolnice za TBC pluća Klenovnik i Željezničko transportnog poduzeća Zagreb. Godine 1970. djelatnost je proširena na trgovinu na veliko i malo građevnog materijala.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organi upravljanja poduzećem bili su Radnički savjet i Upravni odbor. Radnički savjet bio je predstavnik cijelog radnog kolektiva i najviši organ upravljanja. Upravni odbor neposredno je upravljao poduzećem na temelju odluka Radničkog savjeta. Na čelu poduzeća nalazio se direktor koji je rukovodio svim poslovima i potpisivao poduzeće.
Dana 22. svibnja 1970. imenovan je pri Radničkom savjetu prvi Poslovni odbor u koji su ušli rukovodioci poduzeća i SOUR-a u sastavu poduzeća. Radnički savjet isti je dan osnovao i komisije: Komisiju za povredu radne dužnosti, Komisiju za stručnu izobrazu kadrova, Komisiju za HTZ i zaštitu od požara, Komisiju za standard, Komisiju za rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava, Komisiju za opće akte, Komisiju za narodnu obranu, Komisiju za odlikovanja i Komisiju za molbe, prigovore i žalbe.
Djelatnost je u Zanatsko uslužnom poduzeću „Radnik“ bila podijeljena po pogonima i to: pogonu stolarije, bravarije, ličilačkom i soboslikarskom pogonu, autotransportnom, građevnom, kolarskom i automehaničarskom pogonu, te pilani.
Radne jedinice u sastavu Građevno projektno zanatskog i stambenog poduzeća “Radnik” bile su soboslikarsko-ličilački pogon, pogon bravarije, pogon stolarije, građevni pogon, autotransport, pogon za gospodarenje stambenim zgradama, eletroinstalaterski pogon, radio i precizna mehanika, radio-mehanička radiona i projektna djelatnost.
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 7842
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica