Facebook
Naziv: Belošević, Mirko
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1895 - 1981
Normativni nazivi: Belošević, Mirko (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Austrougarski časnik, pomagač NOB-a i član zbjega u El Shattu. Završio je Trgovačku akademiju u Zagrebu te prije Prvog svjetskog rata sudjeluje u demonstracijama protiv Mađara i drugim akcijama Jugoslavenske napredne omladine. U Prvom svjetskom ratu bio je potporučnik austrougarske vojske na talijanskom bojištu i tamo sudjelovao u uroti protiv Austrije i stupio u Jugoslavenski dobrovoljački odred u Italiji. Zapovijedao je talijanskom, češkom i jugoslavenskom odredu prilikom zauzimanja brda Monte di Val Bella, gdje je i ranjen. Dobitnik je pet talijanskih odlikovanja. Sudjelovao je u demonstracijama 27. ožujka 1941., U Splitu se 1941. uključuje u ilegalni rad protiv okupatora, vršio je dužnost šefa stočne stanice VIII. Dalmatinskog korpusa. Zbog bolesti je upućen u El Shatt, gdje je vodio tečajeve te osnovao i bio upravitelj Zanatske škole te nastavnik na Srednjoj školi i Školi za umjetnost i obrt. Poslije rata radio je u Narodnoj banci FNRJ, a 1950. je umirovljen.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-789 Belošević Mirko (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 7953
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica