Facebook
Naziv: Benko Grado, Artur
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 06.06.1875 - 10.07.1946
Normativni nazivi: Benko Grado, Artur (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Publicist (Ogulin, 6. VI. 1875. - Zagreb, 10. VII. 1946.).

Osnovnu školu završio u Ogulinu 1885., gimnaziju u Zagrebu 1893. Iste godine upisao pravo u Parizu, a studij završio u Beču 1898. Službovao u bosanskohercegovačkim mjestima, najdulje u Bijeljini i Sarajevu kao kotarski predstojnik. Osumnjičen za proaustrijsko djelovanje, zatočen u Bihaću i interniran u Sarajevo. Nakon umirovljenja (1919) boravi u Zagrebu gdje je bio predstojnik državne iseljeničke službe u Pokrajinskoj vladi (1920–1922).

Od 1922. do 1924. djelovao u iseljeničkoj službi Hrvatskog radiše te od 1923. do 1932. u Ministarstvu socijalne politike i Iseljeničkom komesarijatu kao stručnjak za iseljenička pitanja. O iseljeničkim je problemima, osim u hrvatskim, pisao i u njemačkim, francuskim i engleskim časopisima. Za rad u upravi BIH nagrađen Viteškim redom Franje Josipa, a 1915. Redom željezne krune III. reda te počasnim znakom Crvenog križa s ratnom deklaracijom. Godine 1926. odlikovan za doprinos u poznavanju problematike iseljeništva.
Sjedišta: Zagreb ; Beč ; Pariz ; Sarajevo ; Bihać
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-790 Benko Grado Artur (stvaratelj)
Literatura: Pinterović, Danica . Benko Grado Artur,
Identifikator: HR-HDA/S - 7954
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica