Facebook
Naziv: Milan Blažeković
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1913 - 1998
Normativni nazivi: Blažeković, Milan (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prozor (BiH), 23. X. 1913. - Zagreb, 14. XII. 1998.
Realnu gimnaziju završio 1932. u Osijeku, iste godine upisao Pravni fakultet na Zagrebačkom sveučilištu na kojem je doktorirao 1937. Do 1941. radio u Državnom pravobranilaštvu u Novom Sadu, Sarajevu i Zagrebu. Za vrijeme NDH radio kao tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova, a zatim poslan na specijalizaciju političkih znanosti na Berlinsko sveučilište. Polovicom 1943. postavljen za tajnika hrvatskog poslanstva u Berlinu i na toj je dužnosti ostao do 1945. Potonje je godine, nakon ulaska savezničkih jedinica u Njemačku, interniran u logor kraj Salzburga (do 1947). Godine 1948. emigrirao u Buenos Aires. Bio je aktivan u emigrantskoj politici, surađivao u "Hrvatskoj reviji" (od 1952), "Hrvatskoj misli" (od 1955) i drugim publikacijama. Sudjelovao u osnivanju Hrvatsko-latinoameričkog kulturnog instituta te u pokretanju časopisa na španjolskom jeziku "Studia Croatica". Godine 1996. vratio se u domovinu.
Sjedišta: Zagreb (1932 - 1943); Berlin (1943 - 1945); Buenos Aires (1948 - 1996); Novi Sad (Vojvodina) ; Sarajevo
Djelatnost: Bavio se prikupljanjem arhivske građe o hrvatskoj emigraciji i pokrenuo je osnivanje Hrvatskog isljeničkog arhiva i knjižnice "Fra Lino D. Pedišić OFM" (1991).
Identifikator: HR-HDA/S - 7960
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica