Facebook
Naziv: Cazi, Josip
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1907 - 1977
Normativni nazivi: Cazi, Josip (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Čepin, 16. III. 1907. - Zagreb, 22. XI. 1977. Političar i publicist. Od 1920. aktivan u organizaciji SKOJ, šest godina kasnije postao član Rajonskog komiteta, a 1927. sekretar Mjesnog i Okružnog komiteta. Iste je godine u Zagrebu pohađao ilegalni partijski tečaj na kojemu je među predavačima bio i Josip Broz. Godine 1927. osuđen na pet godina zatvora zbog djelovanja u ilegalnoj tiskari "Mladi boljševik". Nakon izlaska iz zatvora i kratkog rada u Vukovaru (tvornica "Bata"), prešao u Zagreb (1934) te postao oblasni sekretar Saveza prerađivačkih radnika Hrvatske i član Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku. Potkraj 1941. priključio se partizanima u Lici, 1942. postao komesar 2. ličkog partizanskog odreda, a zatim 2. slavonskog. Bio je rukovoditelj Agitpropa komisije povjerenstva CK SKH i Oblasnog komiteta za Slavoniju te urednik i suradnik partizanskih listova. Godine 1942. osnovao kulturno-prosvjetnu, poslije kazališnu družinu "August Cesarec". Bio je vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Poslije rata urednik lista "Rad" (1945) te član redakcije "Crvene zvezde" (1948-1950). Član Centralnog odbora jedinstvenih sindikata i ministar lake industrije Jugoslavije (1945-1948), ministar mašinogradnje NRH (1951-1952), predsjednik Saveza sindikata Hrvatske, zastupnik u Saveznoj skupštini i Saboru Hrvatske, sudac Ustavnog suda Jugoslavije (1963-1967), član CK SKJ, član CK SKH i član Savjeta Federacije.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Uz političko djelovanje bavio se književnošću, publicistikom i poviješću radničkog pokreta. Političkim i sociološkim člancima javljao se od 1934. u listovima "Suradnik", "Slobodna misao" i dr. Poslije rata govore, predavanja i referate objavljivao je u listovima "Rad", "Borba", "Sindikati", "Glas naroda" i dr.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1013 Cazi Josip (stvaratelj)
Literatura: Kolar-Dimitrijević, M. Cazi Josip,
Cazi Josip ,
Identifikator: HR-HDA/S - 7988
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica