Facebook
Naziv: Glavno zapovjedništvo oružništva Nezavisne Države Hrvatske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Oružništvo. Glavno zapovjedništvo (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glavno zapovjedništvo oružništva Nezavisne Države Hrvatske (hrvatski)
Vrhovno oružničko zapovjedništvo NDH (1941 - 1942) (hrvatski)
Glavno zapovjedništvo oružništva NDH (1942 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oružništvo NDH bilo je na vojnički način ustrojena redarstvena straža i dio oružane sile. Godine 1941. ustrojeno je u 5 pukovnija, koje su se dijelile na oružnička krilna zapovjedništva, zapovjedništva oružničkih vodova, kotarska zapovjedništva te na oružničke postaje. Od lipnja 1942. u sastavu je Ustaške vojnice i ima 6 oružničkih krila. Od siječnja 1943. u nadležnosti je Ministarstva oružanih snaga NDH kao i Ustaška vojnica. Tada su ponovo ustrojene oružničke pukovnije (njih 7). Od kolovoza 1944. prestaje biti oružana postrojba Ustaške vojnice i postaje dio Oružanih snaga NDH.
Sjedišta: Zagreb
Nadležnost / Izvori ovlasti: Oružništvo je brinulo za održavanje javnog reda i mira te osobnu i imovinsku sigurnost građana, za što je odgovaralo političko-upravnim oblastima u kojima je djelovalo. Ministarstvo oružanih snaga NDH vršilo je vrhovni nadzor nad oružništvom, ali prilikom donošenje odredbi o javnom miru, redu i sigurnosti, bilo je dužno postupati u dogovoru s Ministarstvom unutarnjih poslova.
Unutarnji ustroj / genealogija: Godine 1942. Glavno se zapovjedništvo dijeli na Glavnog zapovjednika, Glavnog dozapovjednika, dva nadzornika, Glavara stožera i Glavno pobočništvo pri Glavnom zapovjedništvu. Glavni stožer ima četiri odjela: Opći, Postrojbeni, Sigurnosni i Gospodarstveni odjel, što se mijenja 1944., kada dobiva osam odjela: Stožerni, Opći, Pravosudni, Nastavno-odgojni, Gospodarstveni, Tehnički, Zdravstveni odjel i Nadzorništvo skladišta i radiona.
Stvaratelji:


Identifikator: HR-HDA/S - 8252
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica