Facebook
Naziv: Gregorić, Pavle
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1892 - 1989
Normativni nazivi: Gregorić, Pavle (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zlatar, 18. X. 1892. – Zagreb, 23. III. 1989. Političar.
Srednju školu završio u Zagrebu, medicinu studirao u Grazu (1911-1914), diplomirao u Zagrebu 1924. Početkom Prvog svjetskog rata mobiliziran u austro-ugarsku vojsku, god. 1915. zarobljen na Ruskoj fronti, godinu kasnije stupio u Srpski dobrovoljački korpus, kasnije u puk ruske vojske, a zatim u Jugoslavenski revolucionarni bataljon (Kijev). Član Ruske komunističke partije (boljševika) od 1920. Godinu dana kasnije se vratio u Jugoslaviju i uključio u komunistički pokret.
Kao liječnik radio u Kraljevici, Trogiru, Gospiću i Zagrebu. Više puta proganjan i zatvaran radi komunističkog djelovanja (razdoblje od 1932. do 1934. proveo u kaznionici u Srijemskoj Mitrovici). Poslije odslužene kazne vratio se u Zagreb, gdje je upravljao punktom za upućivanje dragovoljaca u Španjolsku.
Na osnivačkom kongresu KPH (1937) izabran za člana CK KPH. God 1941. ponovno zatvoren s O. Keršovanijem i O. Pricom. Početkom Drugog svjetskog rata oganizirao ustanak u Moslavini i zapadnoj Slavoniji. Delegat na Prvom i Drugom zasjedanju AVNOJ-a, jedan od osnivača ZAVNOH-a i njegov prvi tajnik (1943-1945).
Nakon završetka rata ministar za Hrvatsku u Vladi FNRJ, god. 1946. predsjednik Kontrolne komisije NR Hrvatske, god. 1948. predsjednik Komiteta za zaštitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ, u više mandata zastupnik Sabora NRH i Narodne skupštine FNRJ. Ambasador FNRJ u Rimu (1952-1955), član SIV-a do 1958, potpredsjednik Savezne narodne skupštine do 1970. Član Savjeta SR Hrvatske i Savjeta federacije. Dugogodišnji predsjednik Crvenog križa Jugoslavije (1947-1953. i 1955-1967).
Više puta odlikovan visokim državnim odlikovanjima.
Sjedišta: Graz ; Zagreb ; Trogir ; Kraljevica ; Gospić
Identifikator: HR-HDA/S - 8299
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica