Facebook
Naziv: Hrvatsko novinarsko društvo
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1910 -
Normativni nazivi: Hrvatsko novinarsko društvo (hrvatski)
Povijesni nazivi: Hrvatsko novinarsko društvo u Zagrebu (1910 - 1921) (hrvatski)
Jugoslavensko novinarsko udruženje-Sekcija Zagreb (1921 - 1940) (hrvatski)
Novinarsko društvo Banovine Hrvatske (1940 - 1941) (hrvatski)
Hrvatsko novinarsko družtvo (1941 - 1945) (hrvatski)
Društvo novinara Hrvatske (1945 - 1991) (hrvatski)
Hrvatsko novinarsko društvo (1991 - ) (hrvatski)
Dopunski podaci: Hrvatsko novinarsko društvo
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Napomena o osnivanju: Hrvatsko novinarsko društvo, jedno je od najstarijih profesionalnih udruženja u Hrvatskoj, utemeljeno je 18. prosinca 1910. godine.
Povijest: Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je u Zagrebu 1907. godine, a s radom počinje 18. prosinca 1910. pod nazivom Hrvatsko novinarsko društvo u Zagrebu. Godine 1921. mijenja naziv u Jugoslavensko novinarsko udruženje, Sekcija Zagreb, 1940. godine udruga nosi naziv Novinarsko društvo Banovine Hrvatske. U razdoblju od 1941. do 1945. djeluje kao Hrvatsko novinarsko društvo. Godine 1945. mijenja naziv u Društvo novinara Hrvatske, a 10. siječnja 1991. donesena je odluka da se vrati stari naziv Hrvatsko novinarsko društvo. Sjedište je u Zagrebu.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Ciljevi HND su: a) ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja; b) promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenjima i dostupnost svim javnim glasilima; c) čuvanje ugleda i dostojanstva profesije; d) zaštita novinara od samovolje izdavača i sprečavanje monopola i e) materijalna i socijalna zaštita novinara. Ciljevi HND ostvaruju se: a) stalnom suradnjom sa Sindikatom novinara Hrvatske, te s vladinim i nevladinim stručnim i znanstvenim ustanovama i udrugama za razvoj informiranja i zaštitu javne riječi u zemlji i inozemstvu; b) organiziranjem pružanja pravne pomoći i stalnim ukazivanjem na kršenje prava javnosti da zna, zaštitom profesionalnog i materijalnog položaja i ugleda novinara; c) osiguranjem povremenih ili stalnih fondova za socijalnu i materijalnu pomoć: d) zahtjevom da se u javnim glasilima zapošljavaju visokoobrazovani profesionalni novinari i e) organiziranjem i podupiranjem stručne i profesionalne izobrazbe, te stručnih i znanstvenih skupova.
Nadležnost / Izvori ovlasti: -suradnja sa Sindikatom novinara Hrvatske te s vladinim i nevladinim stručnim znanstvenim ustanovama za razvoj informiranja u zemlji i inozemstvu, a posebno: organiziranjem pružanja pravne pomoći i zaštiti profesionalnog i materijalnog položaja i ugleda novinara, njegove neovisnosti i prava na individualno izražavanje, te neovisnosti urednika u uređivanju glasila i emisija; osiguravanje povremenih i stalnih fondova za socijalnu i materijalnu pomoć, kao i ostale djelatnosti (iz sudskog registra-djelatnost)
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela HND-a jesu: a) Skupština b) Središnji odbor c) Izvršni odbord) predsjednik HND-a e) Nadzorni odbor f) Novinarsko vijeće časti g) Odbor za Statut h) Financijska komisija i) Upravni odbor Novinarskog doma Temeljini oblik organiziranja HND je novinarski ogranak (mora imati najmanje 10 redovnih članova HND). Članovi se organiziraju po radnom i teritorijalnom načelu. Za osnivanje županijskog vijeća moraju postojati najmanje tri novinarska ogranka, S ciljem unapređivanja stručnog i profesionalnog rada novinara mogu se osnivati strukovni zborovi (ukupno 12 i to su: sudski izvjestitelji, agrarni novinari, novinari koji se bave zdravstvom i medicinom, znanošću, sportom, tehničkom kulturom i dr.) i sekcije (ukupno 5) kao posebne interesne organizacije i to na prijedlog ogranaka, županijskih vijeća, Središnjeg odbora HND ili skupine od najmanje 10 članova HND. Središnji odbor osniva stalne i povremene komisije i odbore i druga radna tijela za obavljanje pojedinih poslova HND. Stalne komisije su: Komisija za članstvo i organizaciju, Komisija za međunarodne odnose, Komisija za financijsko poslovanje, Upravni odbor Novinarskog doma, Odbor za stručna novinarska pitanja Uređivački odbor glasila Novinar i Upravni odbor Novinarskog kluba. Kao dobrotvornu organizaciju za pružanje materijalne i druge pomoći članstvu Skupština osniva Fond solidarnosti Vladimir Majer
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1383 Društvo novinara Hrvatske (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8341
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica