ARHiNET

Dobro došli u digitalni arhiv

Arhivsko gradivo kao kulturno dobro, povijesni izvor i dokazno sredstvo za zaštitu osobnih i prava države, jedinstveni je informacijski izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne povijesti, kulture i društvenog života općenito. Na ovim stranicama, kao i u različitim katalozima unutar ARHiNETA, možete upoznati digitalizirane dokumente iz prošlosti kojima želimo svima približiti pisanu, slikovnu, snimljenu i na druge načine dokumentiranu arhivsku baštinu u izvornom obliku.

Detalji Hrvatska mjesta u Grafičkoj zbirci HDA
Detalji Fotografijske slike iz Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (HDA)
Detalji Monumenta antiquissima (HDA)
Detalji Album von Dalmatien (HDA)
Detalji Arhivski vjesnik (HDA)
Detalji Obrana sisačke gospoštije od Turaka (DASK)
Detalji Zbirka fotografija Saler (DASK)
Detalji Digitalna zbirka povelja DASK
Detalji Radikalni arhiv (DAVŽ)
Detalji Zbirka grbovnica (DAVŽ)
Detalji Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru (DAST)

Želimo Vam pokazati i primjer digitaliziranog sadržaja koji omogućuje dodatno pretraživanje i istraživanje, što je jedna od novih usluga koju razvijamo i planiramo uskoro implementirati.

 
 
© 2008., © 2009. Avicena Software d.o.o.   e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0
Škrinja privilegija