ARHiNET

Pretraživanje - KOMADNO GRADIVO

<h3 class=imageflow__title>Tekstualni zapisi</h3><div  class=imageflow__text><p>spisi, isprave, rukopisi, knjige</p></div> <h3 class=imageflow__title>Grafike</h3><div  class=imageflow__text><p>crteži, fototisak, plakati, razglednice, slike, otisci</p></div> <h3 class=imageflow__title>Kartografsko gradivo</h3><div  class=imageflow__text><p>zemljopisne karte, atlasi, dijagrami, globusi, modeli, prezentacijski listovi, skice, pogledi, planovi</p></div> <h3 class=imageflow__title>Planovi i nacrti</h3><div  class=imageflow__text><p>arhitektonski nacrti, dijagrami, modeli, prezentacijski listovi, skice, tehnički nacrti, planovi, položajni nacrti</p></div> <h3 class=imageflow__title>Fotografije</h3><div  class=imageflow__text><p>dijapozitivi, pozitivi, negativi, dagerotipija, ferotipija, melainotipija, kalotipija, talbotipija</p></div> <h3 class=imageflow__title>Muzikalije</h3><div  class=imageflow__text><p>rukopisne i tiskane note</p></div> <h3 class=imageflow__title>Zvučni zapisi</h3><div  class=imageflow__text><p>gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, digitalni zapisi</p></div> <h3 class=imageflow__title>Filmski zapisi</h3><div  class=imageflow__text><p>filmovi, video snimke, vizualne projekcije</p></div> <h3 class=imageflow__title>Elektronički zapisi</h3><div  class=imageflow__text><p>podaci, programi, grafički prikazi, dokumenti, mrežni sustavi, multimedija</p></div> <h3 class=imageflow__title>Objekti</h3><div  class=imageflow__text><p>medalje, pečatnjaci, zastave, novac</p></div>
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0