ARHiNET
Organizacija arhiva
Stvaratelji > Organizacija arhiva >

Arhivski propisi

Arhivsku djelatnost u Republici Hrvatskoj danas uređuju Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00), a pojedina područja rada arhiva uređuju posebni propisi:

  Vrsta   Naziv      NN     PDF Aktivan
pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci NN 107/10
zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima NN 65/09
pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 106/07
pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima NN 106/07
pravilnik Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 63/04
pravilnik Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva NN 65/04
pravilnik Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci NN 93/04
pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN 93/04
pravilnik Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva NN 90/02
pravilnik Pravilnik o evidencijama u arhivima NN 90/02
pravilnik Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima NN 90/02
zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima NN 64/00
pravilnik Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva NN 67/99
zakon Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0