ARHiNET
Organizacija arhiva
Stvaratelji > Organizacija arhiva >

Arhivske norme i standardi

Globalni trendovi u suvremenoj arhivistici očituju se u integraciji upravljanja historijskim i tekućim zapisima, jedinstvenom pristupu kulturnom sektoru te isticanju informacijske uloge arhiva. Sukladno tome aktualizira se pitanje pravne regulacije i standardizacije protoka informacija i uspostavljaju se međunarodni arhivski standardi za pojedine segmente arhivske djelatnosti (opis i zaštita).

Zaštita, obrada i korištenje gradiva u arhivskim ustanovama odvijaju se prema načelima i standardima arhivske struke. Pravilnikom o evidencijama u arhivima (NN 90/2002) propisano je da se arhivsko gradivo opisuje sukladno Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskoga gradiva (ISAD/G)) te Međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (ISAAR(CPF)) za opis povijesti stvaratelja gradiva.

Standarde, upute i smjernice potrebne u upravljanju arhivskim gradivom možete naći ovdje.

Naziv Skraćenica Izdanje Godina Jezik PDF Aktivan
Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom ISDIAH 1. izdanje 2008. hrvatski
Međunarodna norma za opis funkcija ISDF 1. izdanje 2007. hrvatski
Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives ICA Study 11 1. izdanje 2007. engleski
Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji ISAAR (CPF) 2. izdanje 2006. hrvatski
Electronic Records: A Workbook for Archivists ICA Study 16 1. izdanje 2005. engleski
General Guidelines for Regulations on Parliamentary Archives ICA Study 14 1. izdanje 2004. engleski
Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva ISAD (G) 2. izdanje 2001. hrvatski
Vodič za upravljanje eletroničkim gradivom s arhivskog stajališta 1. izdanje 1999. hrvatski
© 2008., © 2009.     e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0