Facebook
Naziv: Narodnooslobodilački partizanski odred Banije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: Narodnooslobodilački partizanski odred Banije (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Odred je osnovan u prosincu 1941. pod zapovjedništvom Štaba Narodnooslobodilačkog partizanskog odreda za Kordun i Baniju. Odred je ukinut, ali je ponovno ustrojen 23. listopada 1942. (u rujnu 1942. od Odreda su ustrojene 7. i 8. banijska brigada i tri bataljuna Zapovjedništva područja Banije). Ukinut je u travnju 1945.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Odred je djelovao na području Banije.
Stvaratelji: (1942 - 1942)
(1943 - 1945)
Napomena o vezama: Odredu je bio nadređen Štab Narodnooslobodilačkog partizanskog odreda za Kordun i Baniju. Od travnja 1942. pod neposrednim je zapovjedništvom Štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske, kasnije zapovjedništva Prve operativne zone, od 23. listopada 1942. pod zapovjedništvom Prvog hrvatskog korpusa (kasnije Četvrti udarni hrvatski korpus), a od 10. travnja 1944. do travnja 1945. u sastavu je 7. banijske divizije.
Identifikator: HR-HDA/S - 11165
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica