Registar arhivskih fondova i zbirki RH

Registar arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske je središnja nacionalna evidencija arhivskoga gradiva koju vodi Hrvatski državni arhiv. On-line Registar je sastavni dio ARHiNET sustava i omogućuje pristup podacima o arhivskim izvorima koji se čuvaju u državnim i drugim arhivima te kod drugih imatelja arhivskog gradiva. Podaci u Registru upisuju se i kontinuirano nadopunjuju na temelju prijava imatelja gradiva u nadležnosti državnih arhiva, a javnosti su dostupni kroz različite baze podataka koje se mogu pretraživati u otvorenom dijelu ARHINET sustava, na početnoj stranici. Pretraživati se može na više načina: jednostavnim pretraživanjem prema bilo kojoj riječi iz jedinice opisa (npr. sabor, Radić ili arhiv) ili kombiniranjem više kriterija iz jedinica opisa arhivskih jedinica, stvaratelja i imatelja. U sustavu je moguće i pregledati digitalne snimke najznačajnijih i najčešće korištenih dokumenata te dodatne informacijske izvore (trenutno više od 300.000 javno dostupnih digitalnih snimaka i 1.700 inventara i drugih tekstualnih zapisa).¸

U Registru se nalaze osnovni podaci o arhivskom gradivu koji korisnicima omogućuju da saznaju koji se arhivski fondovi, zbirke ili pojedinačni dokumenti nalaze u Hrvatskoj i u kojoj se ustanovi pojedino gradivo čuva. Uz podatke o sadržaju i povijesti sačuvanoga gradiva, dostupni su i podaci o dopunskim izvorima, obavijesnim pomagalima koja se mogu koristiti za podrobnije pretraživanje i bibliografskim izvorima u kojima se mogu naći informacije o pojedinim zapisima. Podaci o arhivskom gradivu povezani su sa normativnom datotekom stvaratelja iz čijeg se opisa može saznati gdje i kada su djelovali pojedinci, obitelji i pravne osobe čijim je radom nastalo arhivsko gradivo, kojim su se aktivnostima bavili i koji su zapisi nastali njihovim radom sačuvani i dostupni za istraživanje. Različiti upisnici i evidencije o imateljima gradiva omogućuju prikupljanje i pregled podataka o njihovu historijatu, djelatnosti, ustroju i aktivnostima te dostupnosti i organizaciji gradiva koje čuvaju.