Facebook
Naziv: Štab Treće operativne zone
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1943
Normativni nazivi: Treća operativna zona. Štab (hrvatski)
Povijesni nazivi: Štab 3. operativne zone (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Štab Treće operativne zone ustrojio je u proljeće 1942. Glavni štab Hrvatske, a ukinut je 20. lipnja 1943., kada je ustrojen štab Drugog hrvatskog korpusa (6. udarni slavonski korpus). Nakon toga područje Srijema potpalo je pod Glavni štab Vojvodine.
Djelatnost: Najviše vojno-teritorijalno i operativno zapovjedništvo za sve postrojbe i vojne ustanove na području Slavonije i Srijema.
Unutarnji ustroj / genealogija: Štab operativne zone činili su zapovjednik i načelnik štaba.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 11182
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica