Facebook
Naziv: Osmi udarni dalmatinski korpus
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Korpus. Osmi udarni dalmatinski korpus (hrvatski)
Povijesni nazivi: Osmi udarni dalmatinski korpus (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osmi korpus ustrojen je 7. listopada 1943. od 9., 19., 20. i 26. divizije i Sjevernodalmatinskog, Kninskog, Dinarskog, Mosećko-svilajskog, Segetsko-marinskog, Mosorskog, Makarskog, Imotskog, Neretvanskog, Grahovsko-peuljskog, Glamočkog i Livanjskog NOP odreda. Od 24. listopada 1943. korpusu je podređena i mornarica NOV Jugoslavije. Krajem 1944. ima i 1. tenkovsku, inženjerijsku i topničku brigadu, dva motorizirana (auto) bataljuna i druge pristožerne postrojbe. Od 1. ožujka 1945. korpus je ušao u sastav Četvrte jugoslavenske armije.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Postrojbe korpusa djelovale su na području Dalmacije, Like i zapadne Bosne.
Unutarnji ustroj / genealogija: Štab korupsa imao je sljedeće odjele: Intendanturu, Personalni, Tehnički, Vojno-sudski, Saobraćajni i Obavještajni odsjek.
Stvaratelji:


(1943 - 1945)
Identifikator: HR-DAST/S - 11188
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica