Facebook
Naziv: Graničarska brigada u Karlovcu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1799 - 1873
Normativni nazivi: Brigada. Graničarska brigada u Karlovcu (hrvatski)
Povijesni nazivi: Karlstädter Grenz Truppen Brigade (njemački)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Godine 1799. nadzor nad graničarskim pukovnijama preuzimaju brigadiri u svojstvu predstavnika generalkomande.
Sjedišta: Karlovac
Nadležnost / Izvori ovlasti: Graničarska brigada bila je prva nadređena instanca graničarskih pukovnija i magistrata vojnih komuniteta. Bila je nadzorno, ne i upravno nadleštvo između spomenutih tijela i generalkomande. Glavni joj je zadatak bio nadzor nad poznavanjem naredbi generalkomande, te uvid u izvješća pukovnija i magistrata. Predsjedala je i nadzirala rad svih povjerenstava koja su djelovala na području Slunjske i Ogulinske graničarske pukovnije: za godišnje konskripcije, zakupe, dražbe, itd. Brigadiri su najčešće imali čin general-bojnika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Brigadi u Karlovcu bile su podređene Slunjska i Ogulinska graničarska pukovnija.
Stvaratelji: (1849 - 1869)
(1823 - 1848)
(1799 - 1873)
(1799 - 1873)
Napomena o vezama: Graničarska brigada u Karlovcu bila je podređena Zagrebačkoj generalkomandi (Generalkomandi za Hrvatsku i Slavoniju).
Identifikator: HR-HDA/S - 11318
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica