Facebook
Naziv: Banska vlada
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1850 - 1854
Normativni nazivi: Banska vlada (hrvatski)
Povijesni nazivi: Banal Regierung (1850 - 1854) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Banska vlada osnovana je naredbom Ministarstva unutarnjih poslova 12. travnja 1850. kao političko- upravna oblast u Hrvatskoj, a ukinuta je naredbom istog Ministarstva 16. travnja 1854. S radom prestaje 29. travnja 1854. kada je umjesto Banske vlade formirano Carsko i kraljevsko namjesništvo.
Sjedišta: Zagreb (1850 - 1854)
Djelatnost: Banska vlada proglašavala je naredbe austrijskih središnjih organa, čuvala evidencije opisa zemaljskih, županijskih i kotarskih granica. Ona nije samostalno donosila odluke, već je rješavala predmete prema naredbama iz Beča. Ban je rješavao najvažnije, strogo povjerljive spise (Predsjedništvo), dok je sve ostale predmete rješavao podban sa savjetnicima. Poslove Bojnog odsjeka Banskog vijeća, ukoliko su spadali pod upravu, preuzela je Banska vlada, a pitanja vojnog karaktera rješavalo je Zemaljsko vojno zapovjedništvo. Pravosudni poslovi bili su isključivo pod nadležnošću sudskih vlasti, jer je uprava bila odvojena od pravosuđa. Za pitanja školstva bio je određen izvjestitelj pri Banskoj vladi, a 1851. ustrojena je i školska oblast (do 1853.). U predmetima financijskih poslova vlada je surađivala s Financijskim ravnateljstvom, a u pitanju građevinskih radova sa Zemaljskim ravnateljstvom graditeljstva. Ban je ministru predlagao imenovanje banskih savjetnika, podžupana, banskih i županijskih perovođa te banskog savjetnika, dok je sâm imenovao tajnike županijskih oblasti, podžupanijske perovođe, poslužitelje svih političkih službi, davao dopuštenje za pripravničku službu, imenovao službenike kaznionica i bolnica, određivao plaće službenicima, dopuste, primao ostavke županijskih savjetnika i podžupana te službenika Banske vlade o kojima je obavještavao više oblasti itd.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Banske vlade nalazio se ban, kojeg je zamjenjivao podban (banski vjećnik I. reda). Vladu su činili i dva banska vijećnika II. reda, tri banska koncipista, otpravnik i prevoditelj. Ban je sâm rješavao povjerljive predmete koji su se odlagali u dvije skupine: rezervatni spisi i redarstveni spisi. Ostale predmete rješavao je banski povjerenik i vijećnici sa službenicima. Školsku oblast činili školski su savjetnik, perovođa i perovođin pomoćnik.
Stvaratelji: (1850 - 1854)
(1850 - 1854)
(1850 - 1854)
(1854 - 1860)
(1850 - 1854)
(1850 - 1854)
(1850 - 1854)
(1850 - 1854)
(1850 - 1854)
Napomena o vezama: Banska vlada bila je izravno podređena Ministarstvu unutarnjih poslova u Beču. U postupcima žalbe, Banska vlada je bila drugostupanjski organ na odluke županija, a trećestupanjski za one poslove koje je ministarstvo dosudilo banu za posljednju odluku, kao mjestodršcu.
Identifikator: HR-HDA/S - 11827
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica