Facebook
Naziv: Iseljenički muzej
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1933 - 1941
Normativni nazivi: Iseljenički muzej (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Iseljenički muzej osnovan je odlukom Ministarstva za socijalnu politiku i narodno zdravlje Kraljevine Jugoslavije 19.7.1933. u Zagrebu, no Muzej je u Zagrebu otvoren tek 1936. kao zasebna ustanova Iseljeničke službe Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja pri Iseljeničkom komeserijatu, Odjelu za kulturnu propagandu i katastar naselja. Upravitelj Muzeja bio je Milostislav Bartulica. Kao podružnica Iseljeničkog muzeja u Zagrebu, i u Splitu je 1937. osnovan Iseljenički muzej. Glavni dio gradva splitskog muzeja činio je arhiv Jugoslavenske narodne obrane iz Južne Amerike, formiran i sređen u razdoblju od 1932. do 1934. Arhiv JNO je 1934. predan na čuvanje Gradskoj općini Split - Gradskoj biblioteci. Ukinućem Muzeja 1941. njegovo je gradivo preneseno u Zagreb gdje je, s gradivom zagrebačkog muzeja predano na čuvanje Iseljeničkoj službi u Zagrebu (Iseljenički odjel).
Sjedišta: Zagreb (1933-1941)
Unutarnji ustroj / genealogija: Muzej je imao 12 odjela i 73 odsjeka, ovisno o prikupljenom gradivu o životu iseljenika. Sadržajna podjela gradiva bila je prema sljedećim odjelima: 1. Iseljenički tisak, 2. Osnutak i rad iseljeničkih društava, 3. Kulturno-prosvjetne i crkvene organizacije, 4. Gospodarski život u iseljeničkim naseljima, 5. Znanstveno-kulturni i socijalni rad iseljenika, 6. Naši iseljenici za vrijeme I. sv. rata, 7. Države i krajevi u kojima žive naši iseljenici, 8. Iz života i običaja država u kojima ima naših iseljenika, 9. Naši iseljenici i domovina, 10. Iz života iseljenika povratnika, 11. Naše iseljeništvo - općenito, 12. Iseljenička služba u Jugoslaviji
Napomena o vezama: Iseljenički muzej osnovan je u Iseljeničkom komesarijatu kao zasebna ustanova Iseljeničke službe Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja. Bio je pod nadzorom Glavne uprave centralnog upravnog odbora za zaštitu iseljenika pri Savezu organizacija iseljenika i Iseljeničkog komesarijata. Na čelu Iseljeničkog muzeja bio je odbor sastavljen od predstavnika Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja, predstavnika Saveza organizacija iseljenika i direktora Muzeja.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1619 Iseljenički muzej (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 11845
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica