Facebook
Naziv: Oružničko krilno zapovjedništvo Bileća
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1944
Normativni nazivi: Krilno zapovjedništvo Bileća (hrvatski)
Oružničko krilno zapovjedništvo Bileća (hrvatski)
Povijesni nazivi: Oružničko krilno zapovjedništvo u Bileći (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oružništvo NDH bilo je na vojnički način ustrojena redarstvena straža i dio oružane sile i dijelilo se na 5 (7) oružničkih pukovnija. Ustrojeno je 1941. Svaka pukovnija dijelila se na krilna zapovjedništva, zapovjedništva vodova, kotarska zapovjedništva i oružničke postaje. U sastavu krilnog oružničkog zapovjedništva Dubrovnik bili su sljedeći vodovi: Dubrovnik, Stolac i Trebinje.
Sjedišta: Bileća ; Bileća
Nadležnost / Izvori ovlasti: Oružništvo je održavalo javni mir i red i brinulo za javnu, osobnu i imovinsku sigurnost građana. Oružničko krilno zapovjedništvo vodilo je gospodarsko-upravne poslove podređenih jedinica i vršilo nadzor nad njihovim djelovanjem. Krilni zapovjednik imao je prava i dužnosti zapovjednika bojnice, a po činu je bio nadsatnik, bojnik ili potpukovnik.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-DADU/S - 11931
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica