Facebook
Naziv: Oblasni narodnooslobodilački odbor Zagrebačke oblasti
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1944 - 1945
Normativni nazivi: Oblast Zagreb. Narodnooslobodilački odbor (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Oblasni NOO Zagrebačke oblasti osnovan je 15. svibnja 1944. godine, za područje sjeverozapadne Hrvatske. Zbog ratnih prilika često mijenja mjesto djelovanja, tj. sjedište (Velika Pisanica, Zagreb). S djelovanjem prestaje temeljem propisa koji donosi ZAVNOH u srpnju 1945.
Sjedišta: Zagreb ; Velika Pisanica
Djelatnost: Djelovao je u skladu s propisima za NOO-e kao organe narodne vlasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Odbor čine predsjedništvo, tajništvo te odjeli: upravni, sudski, gospodarski (ekonomski), zdravstveni, socijalni, prometni, prosvjetni, tehnički, financijski, prehrambeni, odjel obnove zemlje, propagandni (koji je ukinut u rujnu 1944. i ulazi u sastav Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte). Gospodarski odjel činili su odsjeci: poljoprivredni, šumarski, veterinarski, zadrugarstvo, trgovina-obrt i industrija, koji reorganizacijom 1945. godine, postaju samostalni odjeli. Na čelu su odjela pročelnici koji s predsjednikom i potpredsjednikom čine Izvršni odbor, a koji djeluje na redovitim sjednicama.
Stvaratelji:

(1943 - 1945)
Napomena o vezama: Oblasni NOO bio je podređen ZAVNOH-u, a nadređen okružnim NOO-ima (s pripadajućim kotarskim NOO-ima): Zagreb (Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina, Zagreb, Donja Stubica), Krapina (Krapina, Ivanec, Pregrada, Klanjec, Zlatar), Varaždin (Varaždin, Ludbreg, Novi Marof), Bjelovar (Koprivnica, Đurđevac, Sv. Ivan Žabno, Križevci, Bjelovar), Moslavina (Sisak, Kutina, Čazma, Garešnica).
Niža su tijela bili općinski, gradski odnosno mjesni NOO-i.
Identifikator: HR-HDA/S - 12
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica