Facebook
Naziv: Deveta dalmatinska divizija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 13.02.1943 - 1945
Normativni nazivi: NOV i PO Jugoslavije. Divizija. Deveta dalmatinska divizija (hrvatski)
Povijesni nazivi: Deveta divizija NOV i PO Jugoslavije (hrvatski)
9. dalmatinska divizija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Deveta divizija ustrojena je u Imotskom 13. veljače 1943. g. od 3., 4. i 5. dalmatinske brigade. Divizija je privremeno ukinuta 12. travnja 1943. kako bi njeno ljudstvo popunile 1. i 2. dalmatinska brigada. Deveta divizija ponovno je ustrojena u rujnu 1943. od 1. i 3. dalmatinske brigade, a od listopada u njen sastav ulazi i 4. dalmatinska brigada, kada i divizija ulazi u sastav 8. korpusa NOV i PO Jugoslavije. U siječnju 1944. iz njenog sastava izlazi 1., a ulazi 13. dalmatinska brigada, koja je u prosincu proglašena udarnom. U siječnju 1945. u njen sastav ulazi 2. dalmatinska proleterska brigada, a u ožujku ukida se 13. dalmatinska brigada.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizija je djelovala na području Dalmacije i Hercegovine. U završnim operacijama 1945. sudjelovala je u borbama u Lici i Hrvatskom Primorju do Trsta.
Unutarnji ustroj / genealogija: Divizijom je zapovijedao štab, čije su zapovjedništvo činili komandant, politički komesar i načelnik štaba.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 12097
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica