Facebook
Naziv: Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1958 - 1992
Normativni nazivi: Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ (hrvatski)
Povijesni nazivi: Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u FNRJ (1958 - 1963) (hrvatski)
Savjet organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ (1963 - 1981) (hrvatski)
Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ (1981 - 1992) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u FNRJ je osnovan u Zagrebu 1958. Godine 1963. mijenja naziv u Savjet organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ. U razdoblju od 1981. do 1992. djeluje pod nazivom Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Savjet je bio dobrovoljna i humanitarna organizacija u koju su se udružili savezi za pomoć mentalno retardiranim osobama republika i pokrajina radi zajedničkih interesa u unapređivanju rehabilitacije i zaštite mentalno retardiranih osoba, objavljivanjem programa i izvješća o radu, pozivanjem svih zainteresiranih tijela i institucija na skupove i izdavanjem časopisa Pregled. Rad Savjeta je bio javan. Djelatnost Savjeta obuhvaćala je područje SFRJ.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela Saveza su Kongres, Konferencija, Predsjedništvo (predsjednik, delegati članica, tajnik i urednik Pregleda) i Odbor samoupravne društvene kontrole. Izdavački savjet je vodio izdavanje časopisa Pregled. Po potrebi Konferencija je mogla imenovati Stručni savjet za neku problematiku te stalne i povremene komisije.
Stvaratelji: (1958 - 1992)
Identifikator: HR-HDA/S - 12110
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica