Facebook
Naziv: Pommer, Franjo
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1818 - 1879
Normativni nazivi: Pommer, Franjo (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Franjo D. Pommer (1818. – 1879.) rođen je u Danskoj, a u Zagreb je došao početkom pedesetih godina 19. stoljeća. Godine 1856. otvara fotografski atelijer i time postaje prvi stalni zagrebački fotograf. Rad mu je pretežno vezan uz atelijer, a o njegovom ugledu i značaju njegovih portreta govore članci iz onodobnih novina te dvije nagrade koje je tiskao na poleđini svojih fotografija: „Kolajna za pervu nagradu“ na Gospodarskoj izložbi u Zagrebu 1864. godine i „Kaiserl. Russiche Medaille“ na etnografskoj izložbi u Moskvi 1867. Pommerovo fotografsko djelovanje može se podijeliti u tri faze. Iz početnog razdoblja (od 1855. do početka 60-ih godina) sačuvano je svega nekoliko Pommerovih radova, dok ih je nakon toga znatno više. Rano je razdoblje obilježeno svojevrsnim slikarskim tretmanom portreta preko kojeg je moguće pratiti Pommerov razvoj od slikara u fotografa. Razdoblje 60-ih godina pa sve do 1875. obilježeno je portretima formata posjetnice koje je moguće okvirno datirati preko nagrada otisnutih na poleđini. Zadnju, najzreliju fazu Pommerovog rada koje ide od 1875. do smrti, obilježilo je uvođenje kromotipija. Njih je relativno malo ostalo sačuvano, a predstavljaju najviši domet Pommerovog fotografskog umijeća. Kao prvi stalni fotograf, Pommer je zagrebačku fotografiju kroz samo par godina doveo na visoku razinu, a svojim je kasnim radovima ostavio osobiti utjecaj na razvoj portretne fotografije u Zagrebu. Povijesno i kulturološki gledano, najznačajnije Pommerovo ostvarenje svakako je album fotografija petnaestorice hrvatskih književnika objavljen 10.07.1856. godine.
Sjedišta: Zagreb (1856 - 1879)
Identifikator: HR-HDA/S - 12159
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica