Facebook
Naziv: Javni bilježnik Kantona Jaska
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1812 - 1813
Normativni nazivi: Kanton Jaska. Javni bilježnik (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Bilježništvo je kao javna služba uvedeno u Građanskoj Hrvatskoj nakon Naredbe o ustrojenju Ilirije od 15.IV.1811.
Propisi o bilježništvu uzeti su iz francuskoga zakonodavstva, iz Zakona o ustroju notarijata (Loi contenant organisation du Notariat) od 16. ožujka 1803. godine. Tome je zakonu u osnovi istovjetan i Pravilnik koji je 20. studenoga 1807. za Dalmaciju donio Vicko Dandolo pod naslovom "Pravilnik o bilježništvu" (Regolamento sul notariato).
Dok je u Dalmaciji i Istri notarijat iz francuskoga razdoblja nastavak mletačkoga notarijata, u Građanskoj Hrvatskoj uvođenje notarijata predstavljalo je novost. Naime, francuska uprava uspostavlja bilježništvo ne samo u velikim gradskim središtima nego i u općinama u kojima je bio pomirbeni sud (Tribunal de paix, Justice de paix).
Sjedišta: Jastrebarsko
Djelatnost: Bilježnici (notari) su sastavljali, čuvali i izdavali isprave koje su imale javnu vjeru vjeru. Dokument su izrađivali jedan ili dvojica notara uz prisutnost dva pismena svjedoka iz dotičnog distrikta, koji nisu bili u rodbinskoj vezi sa strankama. Koncept spisa svojim su potpisom potvrđivale stranke i svjedoci, dok je notar potpisu dodavao i pečat.
Notari su morali voditi «repertorij», odnosno knjigu u obliku stupaca, u koju su po rastućim brojevima upisivali sve spise koje su sastavili i čije koncepte čuvaju.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutar Ilirskih Pokrajina ustrojeno je 7 pokrajina od kojih je jedna bila i Građanska Hrvatska. Ista je bila podijeljena u tri distrikta (Karlovac, Rijeka, Senj). Kanton Jaska bio je dio Karlovačkog distrikta (u koji su ulazili također kantoni: Karlovac, Vrbovsko, Mrkopalj, Samobor, Čabar, Kerestinec, Želin, Sisak i Gradec). Godine 1811. Kanton Jaska ima 6.760 stanovnika, a obuhvaćao je 2 općine: Jasku (4.251) te Slavetić (2.509).
Članom 30. Zakona o ustroju notarijata bilo je određeno da najmanje dva ili najviše pet bilježnika budu u općinama u kojima je pomirbeni sud (arrondissement de justice de paix). Propisi o izradi bilježničkih zapisa, imenovanju bilježnika te čuvanju bilježničkih arhiva ne razlikuju se od propisa u Dalmaciji.
Identifikator: HR-HDA/S - 12352
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica