Facebook
Naziv: Istražno povjerenstvo i delegirani sud
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 08.04.1755 - 21.05.1755
Normativni nazivi: Istražno povjerenstvo i delegirani sud (hrvatski)
Povijesni nazivi: Iudicium delegatum seu commissio investigatoria (1755 - ) (hrvatski)
Commissio Regia investigatoria (1755 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Povjerenstvo je osnovano reskriptom Marije Terezije od 8. travnja 1755. g. Djelovalo je od 21. svibnja do 8. rujna 1755.
Sjedišta: Zagreb (1755)
Djelatnost: Prvotna zadaća bila je ispitati uzroke bune seljaka u Križevačkoj županiji 1755., te njihovo kažnjavanje. Kasnije je mandat Povjerenstva bio istražiti odnos podložnika prema zemaljskim gospodarima te štete koje je banderijalna vojska nanijela puku i vlastelinstvima tijekom pacifikacije u ožujku 1755.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Povjerenstva bio je Mihovil Ivan Althan, međimurski vlastelin i veliki župan Zaladske županije. Ostali članovi Povjerenstva bili su: Ivan Juraj Müllensdorff, dvorski vijećnik Vrhovnog sudbenog vijeća, Gabrijel Pécsy, prisjednik Stola sedmorice, Adam Naissich, prabilježnik Kraljevina, i kao voditelj zapisnika Ladislav Bisztriczey, prisegnuti bilježnik Ugarske dvorske kancelarije. Kasnije je, u cilju bržeg rada Povjerenstva, kraljice imenovala još jednog člana, Ivana Juršića, prisjednika Sudbenog stola Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, 2. lipnja 1755.
Stvaratelji: (1755 - 1755)
Identifikator: HR-HDA/S - 12359
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica