Facebook
Naziv: Povlaštena biskupska općina Vlaška ulica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1198 - 1850
Normativni nazivi: Vlaška ulica. Biskupska općina (hrvatski)
Povijesni nazivi: Vicus Latinorum (1198 - 1637) (hrvatski)
Privilegiata communitas Episcopalis Vicus Latinorum (1637 - 1848) (hrvatski)
Obćina Laškoulička (1848 - 1850) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Naselje "Vicus Latinorum" prvi se put spominje u ispravi biskupa Stjepana II. iz 1244., a neizravno u ispravi hercega Andrije iz 1198. Stanovništvo je naselja prema ispravi biskupa Stjepana II., steklo povlasticu da im sudi samo mjesni sudac. Tijekom srednjeg vijeka traju sukobi između Kaptola i Vlaške ulice, koja je pripadala biskupskom dijelu Kaptola, oko posjeda u Vlaškoj ulici. Prema ugovoru između biskupa Josipa Galjufa s građanima iz 1777., stanovnicima je bilo prošireno pravo nasljeđivanja kuća i po ženskoj lozi. Porez (martinščinu) građani su ubirali za svoje potrebe, a ne za biskupa. Građanima je bilo ostavljeno i pravo krčmarenja. Općina Vlaška ulica bila je ukinuta ujedinjenjem Gradeca i ostalih zagrebačkih općina u jedinstvenu administrativnu cjelinu 7. rujna 1850.
Sjedišta: Zagreb (1244 - 1850)
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Općine nalazio se sudac koji se spominje u srednjem vijeku (villicus). Osim njega, u najranije doba poglavarstvo su još činila dvojica prisežnika.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-58 Povlaštena uprava Vlaške Vesi (stvaratelj)
Literatura: Dobronić, Lelja. Biskupski i kaptolski Zagreb,
Napomena: Povijesni nazivi i razdoblja uzeti su tek okvirno.
Identifikator: HR-HDA/S - 12386
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica