Facebook
Naziv: Ministarstvo vanjskih poslova NDH
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Ministarstvo vanjskih poslova (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ministarstvo vanjskih poslova NDH osnovano je zakonskom odredbom od 24. lipnja 1941. godine (NN 59/1941), a tada je utvrđen i njegov djelokrug. Tijekom postojanja više puta je reorganizirano - ustroj je prvi puta utvrđen 1941. (NN 99/1941), a najveće promjene dogodile su se 1943. (NN 71/1943), uz kasnije manje dopune (NN 143/1944, 184/1944).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Djelokrug Ministarstva odnosio se na sve poslove vezane za vanjsku politiku, osnivanje predstavništava u inozemstvu, održavanje političkih odnosa sa inozemstvom, zaštitu probitaka NDH i njezinih državljana prema inozemstvu, prikupljanje političke građe i njezino razrađivanje, prikupljanje tiskovnih podataka, vanjsko-politički nadzor dojavnih ureda, radijske službe i novinstva, nadzor Izvještajnog ureda MVP, praćenje razvoja međunarodnog prava, suradnju kod sklapanja međunarodnih ugovora, izradu punomoći za potpisivanje međunarodnih ugovora, čuvanje međ. ugovora i diplomatskih isprava, kulturnu suradnju s inozemstvom, vize, međunarodni promet i putništvo, useljeništvo i iseljeništvo, počasne konzule i strane konzularne zastupnike.
Prema teritorijalnoj nadležnosti MVP je obuhvaćalo i hrvatska poslanstva u stranim zemljama (poslanstva i konzulate, generalne konzulate, konzularna predstavništva, socijalna predstavništva, trgovačke delegacije).
Unutarnji ustroj / genealogija: Prvotni ustroj s 3 odjela - Općim, Političko-pravnim i Konzularno-gospodarskim - definiran je zakonskom odredbom od 9. kolovoza 1941. (NN 99/1941). Ministar vanjskih poslova provodi naredbom od 22. ožujka 1943. (NN 71/1943) detaljniju organizaciju Ministarstva, prema kojoj ono ima 3 ureda i 5 odjela s pripadajućim odsjecima: Ured ministra, Ured protokola, Pomoćni ured, Opći odjel (Upravni odsjek, pri kojemu je djelovao i Ured za šifru, Osobni i Računovodstveni odsjek), Politički odjel (Odsjek za germanske zemlje, Odsjek za romanske zemlje, Odsjek za Podunavlje, Balkan i Istok), Pravni odjel (Odsjek za pravne poslove, Odsjek za međunarodne ugovore), Konzularno-gospodarski odjel (Konzularni odsjek, Gospodarski odsjek), Odjel za novinstvo i kulturne veze (Odsjek za novinstvo s Novinskim arhivom, Odsjek za kulturne veze).
Iako je zakonski definiran tek 1943., ovakav ustroj s više odjela i odsjeka uspostavljen je još krajem 1941. godine. U Ministarstvu je do 1944. godine djelovalo i Državno tajništvo (na čelu s Oskarom Turinom), a od 1944. unutar Općeg odsjeka Političkog odjela Pododsjek za granicu i Pododsjek za izvješćivanje (NN 184/1944).
Pri Ministarstvu je od 1942. kao samostalna ustanova djelovao i Izvještajni ured, sa zadaćom praćenja stranog tiska i radijskih postaja.
Odredbom od 26. lipnja 1944. (NN 143/1944) osnovan je i Ured za međudržavnu suradnju sa zadatkom promicanja kulturnih i gospodarskih odnosa s inozemstvom putem međudržavnih društava i ustanova koje ured nadzire i usmjerava.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)

(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1257
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica