Facebook
Naziv: Oblasni narodnooslobodilački odbor Dalmacije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Oblast Dalmacija. Narodnooslobodilački odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Pokrajinski narodnooslobodilački odbor Dalmacije (1943 - ) (hrvatski)
Oblasni narodnooslobodilački odbor Dalmacije (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Inicijativa za osnivanje Narodnooslobodilačkog odbora za Dalmaciju, kao tijela koje bi objedinilo organe narodne vlasti, te povezalo i koordiniralo rad seoskih, gradskih, općinskih i kotarskih NOO-a na području Dalmacije, pokrenuta je od Inicijativnog odbora AVNOJ-a početkom siječnja 1943., odnosno tadašnjeg Pokrajinskog komiteta KP za Dalmaciju. Osnivačka konferencija, kojom je osnovan Pokrajinski narodnooslobodilački odbor Dalmacije, održana je 28. i 29. siječnja 1943. u Livnu, kada je izabrano predsjedništvo od 7 te plenum od 25 članova. U rujnu 1943. predsjedništvo postaje Izvršni odbor, a Pokrajinski NOO mijenja naziv u Oblasni narodnooslobodilački odbor Dalmacije.
Tijekom 1943. i 1944. više je puta mijenjao svoje sjedište: nakon Livna djeluje u Imotskom, Biokovu, Brštanovu (kolovoz 1943.), u listopadu 1943. ponovno je u Livnu, zatim u Starigradu na Hvaru i samom Hvaru (studeni 1943.), te od prosinca 1943 do listopada 1944. na Visu. Od studenoga 1944. do preustroja djeluje u Splitu. Nakon 25. srpnja 1945., do ukidanja 13. prosinca 1951. (Zakon o ukidanju narodnih odbora oblasti u NRH, NN 71/1951), nastavlja djelovati pod nazivom Oblasni narodni odbor Dalmacije (NN 3/1945), prema zakonski propisanim izmjenama teritorijalne i stvarne nadležnosti.
Sjedišta: Livno ; Imotski ; Biokovo ; Starigrad (o. Hvar) ; Vis ; Split
Djelatnost: Djelatnost je u skladu s propisima za sve NOO-e kao tijela narodne vlasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Početkom djelovanja oblasni NOO čine upravni, privredno-financijski, prosvjetni, vjerski, zdravstveni, socijalni i propagandni odjel, a od listopada 1944. odjeli za upravu, obnovu, narodno gospodarstvo, financije, prehranu, prosvjetu, tehničke radove, pravosuđe, socijalna pitanja, saobraćaj, tehničke radove, propagandu i zdravstvo. U prosincu 1944. ustanovljuju se tajništvo, odjel za obnovu zemlje, za prehranu, gospodarstvo, financije, pravosuđe, socijalna pitanja, za prosvjetu, promet, tehničke radove, obrt-trgovinu, industriju i propagandu.
Stvaratelji:

(1945 - 1951)
(1944 - 1946)
Napomena o vezama: Od kraja 1944. do 1945. Oblasnom NOO-u Dalmacije podređeni su okružni (i njima kotarski) NOO-i: Dubrovnik (Konavle, Dubrovačko primorje, Pelješac-Mljet, Korčula), Srednje-dalmatinsko otočje (Brač-Šolta, Hvar, Vis), Biokovsko-neretvanski (Makarska, Metković, Vrgorac, Imotski, Šestanovac), Srednje Dalmacije (Split, Sinj, Vrlika, Omiš, Muć, Solin, Trogir), Šibenik (Šibenik, Vodice, Kistanje), Zadar (Zadar, Benkovac, Biograd n/m, Preko, Obrovac), Knin (Knin, Drniš), te gradski NOO-i: Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik.
Vrhovno nadređeno tijelo Oblasnog NOO-a Dalmacije je ZAVNOH.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-208 Oblasni narodnooslobodilački odbor Dalmacije (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1266
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica