Facebook
Naziv: Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine NDH
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine (hrvatski)
Povijesni nazivi: Glavno ravnateljstvo za obrt, veleobrt i trgovinu Ministarstva narodnog gospodarstva (hrvatski)
Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine (hrvatski)
Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu NDH (1941 - 1942) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu ustanovljeno je 24.6.1941. u Zagrebu preuzevši poslove dotadašnjeg Odjela za obrt, industriju i trgovinu Banovine Hrvatske (NN 59/1941).
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: U nadležnost Ministarstva spada: gospodarska politika, obrt i veleobrt, vanjska i unutarnja trgovina, promicanje gospodarstva, niža i srednja stručna nastava, zaštita veleobrtnog vlasništva, mjere i utezi, carinska politika, poštanska štedionica, čekovni i klirinški promet, putničarstvo, pomorska uprava, lučka služba i plovidba, brodarstvo i brodogradnja, javni prijevoz, nadzor zadruga i sl.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj Ministarstva uređen je 9.8.1941. (NN 99/1941), a uključivao je sljedeće odjele: 1. Odjel za gospodarsku politiku i 2. Odjel za vanjsku politiku te kao posebne ustanove: Ured za nadzor i određivanje cijena i nadnica, Patentni ured, Zavod za promicanje obrta i veleobrta, Hrvatski državni društveno-gospodarski zavod. Naknadno, 19. 11. 1941 osnovan je Državni ured za oblikovanje ciena i nadnija (NN 183/1941). Uspostavom Ministarstva narodnog gospodarstva 9. 10. 1942. (NN 229/1942), za poslove obrta, veleobrta i trgovine, osnovano je unutar Ministarstva Glavno ravnateljstvo za obrt, veleobrt i trgovinu (NN 235/1942). Prema odredbi od 11. 10. 1943. uspostavljeno je Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine (NN 233/1943), a ustroj mu je uređen 30. 11. 1943. (NN 276/1943): Opći odjel, Odjel za unutarnju gospodarsku politiku, Odjel za vanjsku trgovinu, Odjel za pomorstvo i riječno brodarstvo, Odjel za stručno školstvo. Odjeli se dijele na odsjeke i pododsjeke.
Stvaratelji: (1943 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1942)
(1941 - 1944) (U razdoblju 1942-1943. više tijelo je bilo Ministarstvo narodnog gopodarstva.)
Identifikator: HR-HDA/S - 1328
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica