Facebook
Naziv: Velika župa Bribir
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Bribir (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Bribir i Sidraga (1941 - 1943) (hrvatski)
Velika župa Bribir (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Bribir djelovala je pod nazivom Velika župa Bribir i Sidraga od 27. lipnja 1941. do 30. listopada 1943. (NN 57/1941), kada je ukinuta. Njezin teritorij, kojemu je u međuvremenu priključen Šibenik, uključen je u novoosnovanu župu Bribir, djelatnu od 1. studenog 1943. (NN 249/1943). Do 1943. obuhvaćala je kotarske oblasti Drniš (koja je uspostavljena 1. kolovoza 1941, NN 60/1941), Knin, Bosansko Grahovo (priključeno 10. prosinca 1941., isključenjem iz Velike župe Krbava-Psat, NN 201/1941), te kotarsku ispostavu Drvar. Sjedište Velike župe Bribir postao je Šibenik 26. listopada 1943. tako da je njezin teritorij od tada obuhvaćao kotarske oblasti Bosansko Grahovo, Drniš, Knin, Šibenik, te kotarsku ispostavu Drvar. Na području ove velike župe iznimno stanje je proglašeno 20. svibnja 1944. godine, pa je tada poslove građanske uprave preuzeo zapovjednik obalnog odsjeka Like. Njemu je 28. ožujka 1945. godine za te poslove dodijeljen glavar građanske uprave.
Sjedišta: Knin (1941-1943); Šibenik (1943-1945)
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu građanske uprave bio je veliki župan kojeg je imenovao poglavnik.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
(1941 - 1944)
Identifikator: HR-DAST/S - 1358
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica