Facebook
Naziv: "Dječja moda" trgovina dječjom konfekcijom
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1940 - 1948
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Stvaratelj je započeo s radom 17. listopada 1940. na osnovu dozvole br. 139200 III, a 1940. Upisan je u Registru br. XII. str. 74. inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu. Sjedište trgovine je Baruna Jelačića 5. Brisanje stvaratelja provedeno je 20. studenog 1942. br. 75/2. (Fi-393/40-6). Stvaranjem nove države FNRJ i uvođenje novih političkih prilika odrazilo se na sve društveno gospodarske prilike pa tako i na trgovinu „Dječja moda“. Rješenjem Kotarskog narodnog suda I. i II. Rajona br. 1931/47 od 28. travnja 1948. upisano je stanje kakvo je bilo prije okupacije, te prenos vlasništva na Državu kao "opće narodna imovina" pod upravom GNO-a, Odjela za trgovinu i opskrbu.
Sjedišta: Zagreb (1940 - 1948)
Djelatnost: Trgovina dječjom konfekcijom.
Unutarnji ustroj / genealogija: Vlasnica je bila Vilma Steiner.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-A-P-180111 test-180111 (potpisnik)
2. fond/ HR-DAZG-424 "Dječja moda" trgovina dječjom konfekcijom (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 13743
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica