Facebook
Naziv: Slavenska knjižara
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1911 - 1948
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Slavenska knjižara upisana je u trgovački Registar br. IV. str. 199. društvenih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu 7. veljače 1911. Sjedište je bilo u Zagrebu, Jurišićeva ulica br.1. Ovlaštenje i dozvola datirani su 31. prosinca 1915. br. 72481/III. Vlasnici su bili Stjepan i Marija Radić, a od 25.11. 1915. samo Marija Radić. Slavenska knjižara je prešla u inokosne tvrtke. Upis je proveden u inokosnom Registru IV. str. 221. Trgovačkog suda u Zagrebu. Knjižara je imala podružnicu u Međašnoj ulici br.12 u Zagrebu. Rješenjem Gradskog Narodnog Odbora u Zagrebu br.3 0857 VIII-1948. obustavlja se poslovanje tvrtke 26. svibnja 1948. (Fi-959-33-8).
Okružni sud za grad Zagreb objavljuje da je u trgovačkom Registru za inokosne tvrtke Trgovačkog suda u Zagrebu provedeno brisanje tvrtke Slavenska knjižara 3. rujna 1948. (NN 80, str.VII).
Sjedišta: Zagreb (1911 - 1948)
Djelatnost: Tvrtka se bavila trgovinom knjiga i papira.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tvrtku su potpisivali vlasnici Marija i Stjepan Radić svaki za sebe vlastoručno. Od 25. studenoga 1915. tvrtku je podpisivala samo Marija Radić koja je knjižaru vodila samostalno.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-493 Slavenska knjižara (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 13744
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica