Facebook
Naziv: Velika župa Lika-Gacka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Lika-Gacka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Gacka i Lika (1941 - 1944) (hrvatski)
Velika župa Lika-Gacka (1944 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Lika-Gacka, sa sjedištem u Gospiću, počela je s redovitim poslovanjem 19. travnja 1941. Od U razdoblju od 19. travnja 1941. do 5. srpnja 1944. nosila je naziv Gacka i Lika. Teritorijalno je obuhvaćala kotarske oblasti Brinje, Gračac, Otočac, Perušić, Udbina te grad Gospić (NN 58/1941). Područje Velike župe Lika i Gacka prošireno je 20. prosinca 1941. pripajanjem kotara Korenica, do tada u Velikoj župi Krbava i Psat, te pripajanjem područja ukinutog kotara Donji Lapac 1. siječnja 1942. (NN 201/1941, NN 208/1941). Iznimno stanje, proglašeno u obalnom području 20. svibnja 1944., obuhvatilo je i Veliku župu Lika i Gacka, a poslove građanske uprave preuzeo je vojni zapovjednik obalnog odsjeka Like. Velikoj župi Lika i Gacka 13. prosinca 1944. privremeno je priključen kotar Pag, koji se do tada nalazio u Velikoj župi Sidraga-Ravni Kotari (NN 280/1944). Za poslove građanske uprave vojnom zapovjedniku odsjeka Like dodijeljen je 28. ožujka 1945. poseban glavar građanske uprave.
Sjedišta: Gospić (1941 - 1945)
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1381
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica