Facebook
Naziv: Velika župa Vuka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Vuka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Vuka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Vuka djelovala je od 26. lipnja 1941. sa sjedištem u Vukovaru (NN 59/1941). Teritorijalno je obuhvaćala kotarske oblasti Hrvatska Mitrovica (Sremska Mitrovica), Hrvatski Karlovci (Sremski Karlovci), Ilok, Irig, Ruma, Stara Pazova, Šid, Vinkovci, Vukovar, Zemun, te gradove Hrvatska Mitrovica, Hrvatski Karlovci, Petrovaradin, Ruma, Vinkovci, Vukovar, Zemun. Od 5. srpnja 1944. području Velike župe Vuka priključena je Županja, do tada u Velikoj župi Posavje. Od 14. listopada 1944. na snazi je bilo iznimno stanje, pa je poslove građanske uprave preuzeo glavar dodijeljen vojnom zapovjedniku područja (NN 234/1944).
Sjedišta: Vukovar
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1514
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica