Facebook
Naziv: Velika župa Pokupje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Pokupje (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Pokupje (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Pokupje djelovala je od 13. srpnja 1941. sa sjedištem u Karlovcu. Teritorijalno je obuhvaćala kotarske oblasti Jastrebarsko, Karlovac, Pisarovinu i Vojnić te grad Karlovac (NN 68/1941). Od 19. studenoga 1941. u veliku je župu uključen i kotar Vrginmost (183/1941). Kotarska oblast Vrginmost preimenovana je 1. rujna 1942. u Kotarsku oblast Topusko, a tada je i sjedište premješteno u Topusko (NN 190/1942). Kotar Vojnić ukinut je 1. ožujka 1944. godine. Priključenjem njegova teritorija prošireni su kotarevi Karlovac, Slunj i Topusko (NN 36/1944). Topusko je od 21. travnja 1945. ("privremeno") izlučeno i priključeno velikoj župi Gora-Prigorje (NN 89/1945).
Sjedišta: Karlovac
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-DAKA/S - 1518
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica