Facebook
Naziv: Velika župa Bilogora
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Bilogora (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Bilogora (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Bilogora počela je djelovati 11. kolovoza 1941. sa sjedištem u Bjelovaru. Obuhvaćala je područje kotarskih oblasti Bjelovar, Čazma, Garešnica, Đurđevac, Koprivnica i Križevci, te gradove Bjelovar, Koprivnicu i Križevce (Objava o početku poslovanja Velike župe Bilogora u Bjelovaru, NN 96 od 7. kolovoza 1941.). Od 20. prosinca 1941. obuhvaćala je i kotar Grubišno polje.
Sjedišta: Bjelovar (1941-1945)
Djelatnost: Velika župa Bilogora, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (Zakoni i zakonske odredbe NDH, 1941, br. 1090, str. 969). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana. U međuvremenu, 6. travnja 1943., nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske redarstvene oblasti i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1523
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica