Facebook
Naziv: Oblasni narodnooslobodilački odbor Slavonije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Oblast Slavonija. Narodnooslobodilački odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Privremeni oblasni narodnooslobodilački odbor za Slavoniju (1943 - ) (hrvatski)
Oblasni NOO Slavonije (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Privremeni oblasni NOO za Slavoniju osnovan je u ožujku 1943. godine, a već sljedeći mjesec mijenja naziv u Oblasni NOO za Slavoniju sa ciljem da koordinira rad okružnih i kotarskih NOO-a na tom području. Prema nekim izvorima službeno je osnovan 22. studenoga 1943. U kolovozu 1945., nakon odredbe o promjeni naziva NOO-a u NO-e (NN 3/1945), započela je reorganizacija odnosno ukidanje tijela s dotadašnjim političkim i upravno-teritorijalnim nadležnostima, te je ukinut i Oblasni NOO za Slavoniju (Komisija za likvidaciju završila je s radom 1.9.1945). Zbog ratnih prilika Odbor je često mijenjao mjesto djelovanja, a nakon oslobođenja Slavonije ustalio se u Osijeku. Sjedište djelatnosti: Psunj, Papuk, Orahovica, Pakrac, Daruvar, Kutjevo, Osijek.
Sjedišta: Osijek ; Orahovica ; Daruvar ; Kutjevo ; Pakrac
Djelatnost: Djeluje u skladu s propisima za NOO-e kao organe narodne vlasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Oblasni NOO čine odjeli usklađeni s propisima o ustroju NOO-a (1944. 12 odjela, 1945. 15 odjela): tajništvo, predsjedništvo, odjel za upravu, socijalna pitanja, zdravstvo, prehranu, industriju i obrt, tehničke radove, financije, trgovinu i opsrkbu, prosvjetu, propagandu, šumarstvo, poljoprivredu. Uz odjele djeluju i razne komisije (gospodarska i komisija za povratak izbjeglica).
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Oblasnom NOO-u nadređen je bio ZAVNOH, a podređeni okružni NOO-i. Početkom djelovanja 1943. podređena su mu 3 okružna NOO-a (Našice, Slavonski Brod i Virovitica, sa 7 kotarskih NOO-a. Godine 1945. obuhvaća 5 okružnih NOO-a (s pripadajućim kotarskim NOO-ima): Nova Gradiška (Nova Gradiška, Novska, Pakrac, Požega), Virovitica (Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje), Našice (Našice, Podravska Slatina, Donji Miholjac, Orahovica), Slavonski Brod (Slavonski Brod, Županja, Đakovo), Osijek (Osijek, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Ilok). Nižu je podjelu činilo 18 gradskih te veći broj mjesnih NOO-a.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1457 Oblasni narodnooslobodilački odbor Slavonije (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1563
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica